ผบช.น. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งว่าที่นายพลคนใหม่เข้ารับตำแหน่งสำคัญล่วงหน้า 1 เดือน คาดใช้ควบคุมสถานการณ์​ โดยเฉพาะการชุมนุมของม็อบต่างๆ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (31 ส.ค.) มีรายงานว่า พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. ได้ทำหนังสือบันทึกข้อความถึง ผบก.น.1, 2, 8, 9, ผบก.สส. และ ผบก.อคฝ. เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ โดยมีรายละเอียดว่า ด้วย บช.น. มีเหตุผลความจำเป็นในการให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการภายในสังกัด บช.น. เพื่อให้การบริหารงานราชการในภาพรวมของ บช.น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสมตามความมุ่งหมายของทางราชการ

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 14 และ 74 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 พ.ย. 59 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน, ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และระเบียบ ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563

พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.
 

จึงให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ดังนี้ พ.ต.อ.จักรภพ สุคนธราช รอง ผบก.น.8 ปฏิบัติราชการ บก.น.1 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผบก.น.1 มอบหมาย อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 30 ก.ย. พ.ต.อ.อรรถพล อนุสิทธิ์ รอง ผบก.สส.บช.น. ปฏิบัติราชการ บก.น.2 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผบก.น.2 มอบหมาย อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 30 ก.ย. และ พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท รอง ผบก.น.9 ปฏิบัติราชการ บก.อคฝ. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผบก.อคฝ. มอบหมายอีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 30 ก.ย. จึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผบช.น. ตั้งนายพลใหม่รับตำแหน่งล่วงหน้า1เดือน เพื่อเตรียมรับมือม็อบ

รายงานระบุว่า สำหรับหนังสือที่ออกมานั้น เนื่องจากห้วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ทดแทนคนที่จะเกษียณอายุ​ราชการ ในอีก 1 เดือนข้างหน้า เพื่อให้การปฏิบัติ​การเป็นไปอย่างต่อเนื่องในการควบคุมสถานการณ์​โดยเฉพาะการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผบช.น. ตั้งนายพลใหม่รับตำแหน่งล่วงหน้า1เดือน เพื่อเตรียมรับมือม็อบ