แม่ฮ่องสอน - จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจติดตามตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน “ตลาดสายหยุด” เผยให้เป็นไปตามมาตรฐานตลาด ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ตลาดสายหยุด) เพื่อตรวจประเมินตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุข พาณิชย์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ร่วมตรวจติดตามในครั้งนี้ด้วย

ตรวจตลาดสด-สร้างความเชื่อมั่นปลอดโควิด-19

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการตรวจติดตามตลาดสด ให้เป็นไปตามมาตรฐานตลาด ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่และผู้ใช้ตลาดทุกแห่งในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตลาดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และขอความร่วมมือเจ้าของตลาดและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตามมาตรการกำกับติดตามการปฏิบัติและตรวจประเมินตลาดทุกแห่งในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ตรวจตลาดสด-สร้างความเชื่อมั่นปลอดโควิด-19

 

สำหรับตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีการกำกับดูแล และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดทำ จุดเข้า-ออกอย่างชัดเจน ผู้ประกอบการตลาดต้องเข้มงวดการคัดกรองพ่อค้า แม่ค้า กลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงให้ผู้สูงอายุและเด็กใช้บริการในตลาด จัดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการค้าภายในตลาดและประชาชน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามาตรการหลัก คือสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังเข้าออกตลาด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการว่ามีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19

ตรวจตลาดสด-สร้างความเชื่อมั่นปลอดโควิด-19

โดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน