บมจ.วีจีไอ เข้าลงทุน 15% บมจ. เจ มาร์ท มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 6.3 พันล้านบาท ขยายการลงทุนในธุรกิจค้าปลีก เดินหน้าสร้างกลยุทธ์ผสานแพลตฟอร์มสู่การเติบโตในอนาคต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 สิงหาคม 2564 บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ประกาศความตั้งใจเข้าลงทุน 15% ในบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“Jaymart”) ด้วยมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 6.3 พันล้านบาท เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกผ่านการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสร้างกลยุทธ์ผสานแพลตฟอร์มสู่การเติบโตในอนาคต โดย Jaymart มีอีโคซิสเต็มที่เติบโตในธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจด้านการเงิน และธุรกิจด้านเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลโทเคน ‘JFincoin’ เป็นต้น ทั้งนี้ธุรกรรมการเข้าลงทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Jaymart

 

    
การลงทุนในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญหลังจากการลงทุนใน Fanslink ผู้ให้บริการด้านอี-คอมเมิร์ซในรูปแบบ Omni-Channel และผู้นำด้านการบริหารจัดการสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำจากประเทศจีน เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ VGI มุ่งมั่นในการขยายขอบเขตการให้บริการที่เป็นมากกว่า Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ บนแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน ธุรกิจโลจิสติกส์ และผสานกำลังผ่านเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เพื่อมอบบริการที่สามารถช่วยลดต้นทุนด้านการตลาดและเปิดโอกาสให้กลุ่มพันธมิตรของ VGI เข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น VGI และ Jaymart ยังสามารถสร้างสรรค์ความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกันได้อย่างหลากหลาย เช่น การจำหน่ายสินค้าของ Fanslink ผ่านสาขาร้านค้าบนเครือข่ายของ Jaymart และบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (Singer)

VGI เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้าน ที่ได้พลิกธุรกิจสู่การเป็นผู้ให้บริการด้าน O2O โซลูชั่นส์ โดยปัจจุบัน VGI คือผู้นำในด้านโซลูชั่นส์ทางการตลาด ที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแรง เสริมด้วยความแข็งแกร่งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างกลุ่มบริษัทบีทีเอส (“BTS Group”) ทำให้ VGI สามารถสร้างความร่วมมือที่หลากหลายร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างมีเอกลักษณ์ผ่านอีโคซิสเต็ม 3M (Move, Mix, Match) โดย BTS Group คาดการณ์ว่า ภายใต้ธุรกิจ Move จะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านคนต่อวัน ในปี 2569 ซึ่ง 1 ใน 3 ของจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดมาจากธุรกิจที่นอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชนทางราง

คุณเนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ของ VGI กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นกับการลงทุนในครั้งนี้ โดยเราเชื่อว่าการร่วมเป็นพันธมิตรกับ Jaymart จะช่วยเปิดช่องทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันได้อย่างหลากหลาย ผ่านธุรกิจค้าปลีก การบริการด้านการตลาดและฐานข้อมูล ซึ่งจะทำให้ทั้งสองบริษัทสามารถการเติบโตได้อย่างยั่งยืน”