ชาวบ้านกว่า 10 คน สุดทนรวมตัวกันร้องสื่อผู้ใหญ่บ้านแอบขายแม่พันธุ์วัวโครงการในพระราชดำริ ขณะที่ปลัดปกครองลงพื้นที่รับหนังสือร้องจากชาวบ้าน ลั่นผิดว่าไปตามผิด ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ขอเวลา 3 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 สิงหาคม 2564 กรณีที่ชาวบ้านแกใหญ่ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ร้องเรียนว่านายบัวลอย  มีพร้อม ผู้ใหญ่บ้านแกใหญ่ หมู่ที่1 มีพฤติกรรม และการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริต คือเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ได้ทำการขายแม่พันธุ์วัวโครงการในพระราชดำริ เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท โดยมิได้แจ้ง หรือทำมติประชาคมและนำเงินที่ได้ไปเป็นของตนเอง  

 

จนกระทั่งมีการร้องเรียนจากคณะกรรมการหมู่บ้าน ถึงนาย กฤษณุ  เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ ได้เรียกทั้งนายบัวลอย  มีพร้อม ผู้ใหญ่บ้านแกใหญ่และคณะกรรมการหมู่บ้านอีกทั้งนางลัดดา เอื้อนุกูล เป็นผู้ดูแลแม่พันธุ์วัวโครงการในพระราชดำริ มาสอบถามถึงเรื่องดังกล่าว ซึ่งนายบัวลอย  มีพร้อม ผู้ใหญ่บ้านแกใหญ่ จำนนต่อหลักฐานที่คณะกรรมการหมู่บ้านมอบให้กับนายอำเภอ จึงได้ยอมรับว่านำไปขายจริง นายอำเภอจึงสั่งให้นำแม่พันธูวัวโครงการในพระราชดำริมาคืนให้กับชาวบ้าน  ชาวบ้านจึงได้ติดตามแม่พันธุ์วัวดังกล่าวมาคืนให้กับทางหมู่บ้าน  

ตั้งกรรมการสอบผญบ.ขายสมบัติส่วนรวมเข้ากระเป๋าตัวเอง
 

ซึ่งก่อนหน้านี้ 3วัน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายบัวลอย  มีพร้อม ผู้ใหญ่บ้านแกใหญ่  ได้ลักลอบขายเหมาต้นยูคาฯ ซึ่งเป็นสมบัติสวนรวมของหมู่บ้านให้กับพ่อค้าโดยไม่ได้ทำประชาคมและยังนำเงินที่ได้ไปเป็นของตนเอง ซึ่งการกระทำนี้มีการทุจริตมาโดยตลอด ชาวบ้านจึงปรึกษาคณะกรรมการหมู่บ้านพร้อมกับได้มาประชุมที่ศาลกลางหมู่บ้าน โดยมีมติจากคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านเห็นว่าไม่สมควรที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านอีกต่อไป จะเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีและเสื่อมเสีย  จึงได้ร่วมกันทำหนังสือร้องเรียนไปยังนาย กฤษณุ  เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ ในวันที่ 30 ส.ค.2564 นี้ โดยให้ทางนายบัวลอย  มีพร้อม ผู้ใหญ่บ้านแกใหญ่ ลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้าน เพราะถ้ายังอยู่สมบัติส่วนรวมของหมู่บ้าน ก็จะไม่มีเงินเข้าหมู่บ้าน เงินจะเข้าแต่ผู้ใหญ่เพียงผู้เดียว โดยชาวบ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ขอให้ทางนาย กฤษณุ  เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ ได้ใช้อำนาจบทลงโทษขั้นสูงสุด ตามอำนาจหน้าที่ของท่าน ให้ออกหรือปลดออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไป

ตั้งกรรมการสอบผญบ.ขายสมบัติส่วนรวมเข้ากระเป๋าตัวเอง

วันนี้(30 ส.ค.2564) ที่ศาลากลางหมู่บ้าน นายกฤษณุ เหลืองพิบูลย์กิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ สั่งการให้นายปภพ ขอไชย ปลัดปกครองอำเภอ จ.สุรินทร์ และกำนัน  เข้ารับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านแกใหญ่ หมู่ 1 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ พร้อมกับสอบถามที่มาที่ไปและแนะนำของเรื่องกล่าว  ซึ่งวันนี้ได้มีชาวบ้านรวมตัวกันกว่า 10 คน เข้าสอบถามนายปภพ ขอไชย ปลัดปกครองอำเภอ ในความผิดของนายบัวลอย  มีพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกับได้ยื่นหนังสือร้องเรียน 

ตั้งกรรมการสอบผญบ.ขายสมบัติส่วนรวมเข้ากระเป๋าตัวเอง
 

โดยทางนายปภพ ขอไชย ปลัดปกครองอำเภอ ได้แจ้งกับชาวบ้านว่าเอกสารดังกล่าวที่ชาวบ้านยื่นมาในความผิดของผู้ใหญ่บ้านขอให้ปลดออกจากการกระทำผิดการทุจริต  นั้น ทางอำเภอจะตั้งกรรมการสอบสวนข้องเท็จจริงพร้อมทั้งรอเอกสารเพิ่มเติมจากชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ทางอำเภอขอเวลา 3-7 วัน ถ้ามูลความผิดจริงก็จะเสนอไปยังนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้สั่งการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ของตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไป


โดย - วิจิตร  ชุณหกิจขจร