ป.ป.ช. ตรวจสอบ 2 โครงการก่อสร้างพื้นที่เกาะกระดาน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หลังรับข้อมูล "แผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต" ภาค 9 ปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 สิงหาคม 2564 ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus Group พัฒนา "แผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต" ภาค 9 (ปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ได้มีข้อเสนอจากเครือข่าย ป.ป.ชจังหวัดตรัง ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ติดตาม เฝ้าระวังการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ จำนวน 2 โครงการ คือ

 

(1) โครงการก่อสร้างบ้านพักบนพื้นที่เกาะกระดาน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งมีการก่อสร้างบ้านพักจำนวน 10 หลัง ไม่แล้วเสร็จ

 

และ (2) โครงการก่อสร้างสะพานชมวิวปลาพะยูนหลังหาดเจ้าไหม ของจังหวัดตรัง 


ป.ป.ช. ตรวจสอบ2โครงการก่อสร้างบนเกาะกระดาน กรมอุทยานฯ

ป.ป.ช. ตรวจสอบ2โครงการก่อสร้างบนเกาะกระดาน กรมอุทยานฯ

ป.ป.ช. ตรวจสอบ2โครงการก่อสร้างบนเกาะกระดาน กรมอุทยานฯ

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 และ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นของโครงการก่อสร้างทั้ง 2 แห่ง และจะให้ทางหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และจังหวัดตรัง ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ป.ป.ช. ตรวจสอบ2โครงการก่อสร้างบนเกาะกระดาน กรมอุทยานฯ

ป.ป.ช. ตรวจสอบ2โครงการก่อสร้างบนเกาะกระดาน กรมอุทยานฯ

 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามสโลแกนกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค 9 "ทุกหมุดต้องมีคำตอบ ทุกหมุดจะต้องได้รับการถอด"