กรมอนามัย เผย หญิงตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจพบขณะนี้ติดเชื้อโควิด-19 ยอดสะสมสูงถึง 488 ราย พร้อมตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วย ATK ให้ฉีดวัคซีนในหญิงตังครรภ์ทุกคน และงดออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์ และทารกแรกเกิด ระหว่างวันที่ 15-21 สิงหาคม 2564 พบว่า มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 2,491 ราย แบ่งเป็นคนไทยจำนวน 1,700 ราย ต่างชาติจำนวน 791 ราย มีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตสะสม จำนวน 58 ราย ทารกเสียชีวิตสะสมจำนวน 24 ราย

 

โดยจังหวัดที่พบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อสูงสุดคือ กรุงเทพมหานคร จำนวน 488 ราย จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 399 รายและจังหวัดปทุมธานี  101 ราย ซึ่งในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อมีโอกาสคลอดก่อนกำหนด 1.5 เท่า ทารกมีโอกาสเข้ารักษาไอซียู 4.9 เท่า และมีโอกาสที่ทารกจะติดเชื้อด้วย 3-5 %

 

กรมอนามัย เผยตัวเลข หญิงตั้งครรภ์ในกทม. ติดเชื้อสะสม 488 ราย

อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เพื่อลดความรุนแรงของการติดและการแพร่กระจายเชื้อโควิด- 19 และมีความรวดเร็วในการเข้ารับการรักษาตัว จึงควรยกระดับการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับหญิงตั้งครรภ์ด้วย ATK เมื่อสงสัยว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หลังตรวจแล้วหากพบผลตรวจเป็นบวก ให้ตรวจซ้ำอีกครั้งแบบ RT-PCR

และถ้าตรวจพบการติดเชื้อโควิด แต่จัดอยู่ในกลุ่มสีเขียว ให้ดูแลตัวเองที่บ้านได้ แต่ในระหว่างอยู่ที่บ้านถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่น เหนื่อย หอบ มีไข้สูง ต้องเข้าระบบการรักษาในโรงพยาบาล หรือที่สถานพยาบาลอื่น ๆ ที่มีบุคลากรทางการแพทย์ให้การดูแลต่อไป

กรมอนามัย เผยตัวเลข หญิงตั้งครรภ์ในกทม. ติดเชื้อสะสม 488 ราย

ทั้งนี้ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ควรฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่คลินิกฝากครรภ์ในสถานบริการใกล้บ้าน ซึ่งล่าสุด มีรายงานตัวเลขของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนสะสมเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 30,441 และเข็มที่ 2 จำนวน 2,372 ราย

กรมอนามัย เผยตัวเลข หญิงตั้งครรภ์ในกทม. ติดเชื้อสะสม 488 ราย

อีกทั้ง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องขณะนี้ หญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเสี่ยงให้เน้นทำงานที่บ้าน  Work From Home และเข้มงวดการปฏิบัติตัวตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  สำหรับผู้ที่วางแผนจะตั้งครรภ์สามารถฉีดวัคซีนได้เช่นกัน  และหลังฉีดไม่ต้องเว้นระยะการมีบุตร ไม่ต้องตรวจการตั้งครรภ์ก่อนฉีด เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานว่าการฉีด จะทำให้มีลูกยากแต่อย่างใด