ตรัง - ฝ่ายปกครองอ.รัษฎา เข้าตรวจสอบแรงงานในโรงงานแปรรูปไม้ยางเพื่อปรับรูปแบบภายในโรงงานให้เป็นพื้นที่โรงงานในการกักกันแรงงานภายในพื้นที่

27 สิงหาคม 2564 ที่บริษัท เอสดีที พาราวู้ด จำกัด สาขา อ.รัษฎา เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน  อุตสาหกรรม ตำรวจ และฝ่ายปกครอง อ.รัษฎา เข้าร่วมตรวจสอบจำนวนแรงงานที่มีทั้งหมด และสภาพความเป็นอยู่ของแรงงาน เพื่อให้คำแนะนำในการจัดสถานที่พักภายในโรงงาน หลังโรงงานต้องการใช้พื้นที่โรงงานในการกักกันแรงงานภายในพื้นที่  (FQ)  ให้ได้มาตรฐานด้านสาธารณสุข และมาตรฐานด้านกฎหมายโรงงาน  โดยห้ามมีคนเข้า - ออก  ทั้งการจัดโซนพื้นที่ภายในโรงงาน การจัดห้องพัก ลักษณะการทำงาน เป็นต้น  และเพื่อประกอบการพิจารณาของอำเภอรัษฎา ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในการพิจารณาแผนป้องกันควบคุมโรคและการขนส่งสินค้าของบริษัท หลัง ศบค.มีคำสั่ง Seal โรงงาน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดี
จากผู้ประกอบการและนำเจ้าหน้าที่เข้าดูพื้นที่พร้อมรับคำแนะนำในการปฏิบัติ 

ตรังปรับโรงงานเป็น Factory Quarantine กักกันแรงงานติดเชื้อ

อย่างไรก็ตาม  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา  ทางโรงงานได้ขึ้นป้ายประกาศปิดโรงงานชั่วคราวแล้ว    จากการตรวจสอบพบมีคนงานทั้งหมด  110 คน แบ่งเป็นคนไทย  103 คน แรงงานข้ามชาติ 7 คน ผู้ติดตามคนไทย 7 คน  ยังอยู่ในโรงงาน จำนวน  95 คน ผู้ติดตาม 7คน  แบ่งเป็นคนไทย 82 คน ผู้ติดตามคนไทย 7 คน แรงงานข้ามชาติ 13 คน เมียนมาร์ 11 คน ลาว 2 คน  อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 15 คน   ส่วนการแยกกักตัว  (Seal) ที่โรงงาน  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรงงานผลลบ  95 คน ( คนไทย 82 คน ผู้ติดตามคนไทย  5 คน แรงงานข้ามชาติ 8 คน )  กลุ่มแรงงานผลตรวจติดเชื้อด้วยวิธี ATK  จำนวน 7 คน (คนไทย 5 คน ผู้ติดตามคนไทย 2 คน )  มีห้องพัก 65 ห้อง  ห้องน้ำ  19 ห้อง  ส่วนแรงงานที่มีอาการป่วย ก็นำออกไปส่งรักษาที่ รพ. หรือรพ.สนามต่อไป   

ตรังปรับโรงงานเป็น Factory Quarantine กักกันแรงงานติดเชื้อ ตรังปรับโรงงานเป็น Factory Quarantine กักกันแรงงานติดเชื้อ

ตรังปรับโรงงานเป็น Factory Quarantine กักกันแรงงานติดเชื้อ

โดยล่าสุด ศปก. รัษฎา พิจารณาอนุมัติแผนการเดินสายพานการผลิตตามที่ทางโรงงานได้เสนอภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข และกฎหมายแรงงาน  ทำให้สามารถเดินสายพานการผลิตต่อไปได้  ทั้งแผนควบคุมโรคภายในโรงงาน  ทั้งการจัดโซนห้องพัก จัดห้องพัก   การคัดแยกขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อของโรงงาน  การพ่นยาฆ่าเชื้อภายโรงงาน การรับไม้แปรรูปจากโรงงานหนองช้างแล่นจะต้องพ่นยาฆ่าเชื้อรถที่มาส่งไม้ทั้งก่อนเข้าและออกจากโรงงาน โดยคนขับรถไม่ต้องลงจากรถ รวมทั้งการขนส่งสินค้าเพื่อไปส่งท่าเรือจะต้องขับโดยคนขับรถที่ผลตรวจเป็นลบ  การรับซื้อไม้ยางพาราจากประชาชน จะต้องทำการพ่นยาฆ่าเชื้อรถทั้งก่อนเข้าและออกจากโรงงานโดยคนขับรถไม่ต้องลงจากรถ 

ตรังปรับโรงงานเป็น Factory Quarantine กักกันแรงงานติดเชื้อ

 

ภาพ/ข่าว โดย:
คนิตา  สีตอง จ.ตรัง