กรุงเทพมหานคร เผยตัวเลขฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ครอบคลุมคนกรุงร้อยละ 88 เป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 6,785,074 ราย รวมยอดฉีดวัคซีน 8.56 ล้านโดส

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 สิงหาคม 64 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก "กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์" รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระบุว่า..

 

จำนวนผู้รับวัคซีนสะสม เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 27 ส.ค. 64 รวมทั้งสิ้น 8,556,758 โดส คิดเป็นสัดส่วนครอบคลุมประชากร 88% แบ่งรายละเอียดดังนี้..

 • วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 6,785,074 ราย
 • วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 1,618,749 ราย
 • วัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 152,935 ราย

 

กทม.เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ฉีดวัคซีนครอบคลุมคนกรุงแล้ว 88%

 

จำนวนผู้ได้รับ วัคซีนโควิด-19 สะสม แยกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

 • บุคลากรทางการแพทย์  572,957 โดส
 • ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  1,071,711 โดส
 • เจ้าหน้าที่ผู้มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย  252,554 โดส
 • หญิงตั้งครรภ์ 6,337 โดส
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว 863,693 โดส
 • ประชาชนพื้นที่เสี่ยง 5,789,506 โดส
 • ผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ยอดสะสม 1,618,749 ราย คิดเป็น 21% ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
   

กทม.เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ฉีดวัคซีนครอบคลุมคนกรุงแล้ว 88%

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด