ชาวบ้านบัวใหญ่ โคราช เข็นรถเข็นใส่ถังไปต่อคิวรองน้ำจากเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สูงน้ำจากที่นาของผู้ใหญ่บ้าน หลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง แหล่งเก็บน้ำดิบผลิตประปาแห้งขอด

25 สิงหาคม 2564 หลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา กำลังประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะที่บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ พบว่า แหล่งเก็บน้ำดิบผลิตประปา แห้งขอดมานานหลายเดือนแล้ว ชาวบ้านกว่า 100 หลังคาเรือน ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค-บริโภค ต้องใช้รถเข็นไปรอรับน้ำจากเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ต่อท่อมาจากที่นาของผู้ใหญ่บ้าน  ช่วงเช้าทุกวันชาวบ้านจะต้องมาต่อคิวรับน้ำไปใช้ในครัวเรือน
แล้งจัด ชาวบ้านนำถังใส่รถเข็นต่อคิวรับน้ำ

 

โดยนางราตรี ถาวร ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เปิดเผยว่า เกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง ไม่ตกมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วตั้งแต่เข้าฤดูฝนมา ปีที่แล้วก็ประสบภัยแล้งต้องมาเข็นน้ำไปใช้เหมือนกัน แต่ปีนี้ ภัยแล้งหนักกว่า  เพราะยังไม่หมดฤดูฝน ก็ไม่มีน้ำใช้กันแล้ว พระเณรในวัดถึงขั้นกับไม่มีน้ำอาบ ส่วนชาวบ้านบางคน ต้องลงทุน 5,000 บาท ซื้อรถเข็นน้ำ และแกลลอนใส่น้ำ ซึ่งการที่ตนต้องมารอรับน้ำทุก ๆ วัน ทำให้ไม่สามารถออกไปทำงานได้ ความเดือดร้อนอย่างมาก วอนหน่วยงานภาครัฐเร่งช่วยเหลือด่วน
ไม่พอผลิตประปา

แล้งจัด ชาวบ้านนำถังใส่รถเข็นต่อคิวรับน้ำ

โดย - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ