ภาคเหนือ - เชียงใหม่เฝ้าระวังเข้มงวด พนักงานแพนดอร่าลำพูน หลังพบติดเชื้อภายในบริษัทจำนวนมาก ด้านผู้ว่าฯลำพูน เผยคลัสเตอร์แพนดอร่ายังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องสะสมรวม 158 ราย ออกมาตรการบับเบิ้ลแอนด์ซีลคุมเข้มป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวงกว้าง

     วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่สถานการณ์เริ่มดีขึ้น พบผู้ป่วยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงน้อยลง การติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่พบจากการตรวจคัดกรองหาเชื้อตามจุดเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นมา และพบการแพร่ระกระจายเชื้อติดต่อกันภายในที่ทำงาน และครอบครัวเป็นหลัก โดยเฉพาะในที่ทำงานที่เกิดจากการจากการสัมผัสกับพนักงานขับรถขนส่ง ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เมื่อกลับมาไม่ได้กักตัวจนเกิดการแพร่กระจายเชื้อในที่ทำงานและขยายเป็นวงกว้าง


บับเบิลแอนด์ซีลคุมโควิด-19 "คลัสเตอร์แพนดอร่า"

     ขณะเดียวกันในช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและติดตามอย่างเข้มงวด จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในบริษัทแพนดอร่า โปรดักชั่น จำกัด จังหวัดลำพูน เนื่องจากมีพนักงานหลายรายมีที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ มีการเดินทางระหว่างจังหวัดเป็นประจำ ซึ่งอาจเกิดการแพร่กระจายเชื้อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อ พนักงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามเฝ้าระวังตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้พนักงานที่ต้องเดินทางระหว่างจังหวัดบันทึกข้อมูลใน CM-CHANA และกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน สำหรับประชาชนที่ต้องเดินทางไปทำงานระหว่างจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ให้ป้องกันและระมัดระวังตนเองอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีอาการผิดปกติ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที ซึ่งขณะนี้เริ่มพบว่ามีการติดเชื้อในบางบริษัทที่นิคมอุตสาหกรรมลำพูนแล้ว

บับเบิลแอนด์ซีลคุมโควิด-19 "คลัสเตอร์แพนดอร่า"

      ด้านนายนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับคลัสเตอร์แพนดอร่า จากข้อมูลเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อสะสมรวม 158 ราย เป็นพนักงานบริษัท แพนดอร่า โปรดักชั่น จำกัด จำนวน 149 ราย และแพร่กระจายสู่ครอบครัวของพนักงานจำนวน 9 ราย ทั้งหมดเข้ารับการรักษาตัวเรียบร้อยแล้ว

บับเบิลแอนด์ซีลคุมโควิด-19 "คลัสเตอร์แพนดอร่า"

     ขณะนี้ทางบริษัทแพนดอร่าฯ ได้ดำเนินการจัดที่พักสำหรับสังเกตอาการในพนักงานกลุ่มเสี่ยงต่ำตามมาตรการ Bubble And Seal และจัดหาโรงแรมที่พักสำหรับพนักงานเพิ่มเติม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดออกเป็นวงกว้าง ส่วนพนักงานกลุ่มเสี่ยงสูงทางบริษัทได้ให้กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน นอกจากนั้นยังได้วางแผนจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อฉีดให้แก่พนักงาน จำนวน 1,500 คน

บับเบิลแอนด์ซีลคุมโควิด-19 "คลัสเตอร์แพนดอร่า"

     สำหรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ หรือ Bubble And Seal เมื่อพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนจำนวนมากในโรงงาน หรือสถานประกอบการ ทางสถานประกอบการต้องปฏิบัติตามแนวทางของกรมควบคุมโรค ดดยมีหลักเกณฑ์สำคัญ หากพบผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 10 ของผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด หรือพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 คนขึ้นไป สถานประกอบการจะต้องหาที่พักให้พนักงาน

     นอกจากนั้นต้องมีการควบคุมยานพาหนะ การเดินทาง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดสู่ชุมชน มีมาตรการควบคุมการดำเนินการ Bubble & Seal อย่างเข้มงวด ที่ผ่านมาจังหวัดลำพูน ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆของ สถานประกอบการ ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการภาคการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่เชื้อให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด