“สงคราม กิจเลิศไพโรจน์” อัดนายกรัฐมนตรีโกหกเกษตรกร ไม่เคยให้ความสำคัญ ทำราคาพืชผลตกต่ำตลอด 7 ปี เอาแต่เวลาไปไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามการเมือง เทียบราคาข้าวเปลือก 1 กก. แลกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้แค่แห่เดียว

23 สิงหาคม 2564 นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติ เปิดเผยว่า 7 ปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่เคยให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่อย่างใด ที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์ ใช้เวลาไปกับการไล่ล่ากลุ่มที่เห็นต่าง กำจัดนักการเมืองฝั่งตรงข้าม หาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนแต่อย่างใด

 

"สงคราม"อัด 7 ปีนายกฯบริหารชีวิตเกษตรกร-ราคาพืชผลตกต่ำ

ทั้งนี้ ทำให้เกษตรกรถูกละเลยมากที่สุด รายได้พืชผลทางการเกษตรตกต่ำมาตลอด ยิ่งทำ ยิ่งจน ยิ่งทำ ยิ่งเจ๊ง เนื่องมาจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ำมัน ค่าไถ ค่าหว่าน ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย และค่าแรงที่สูงขึ้น ซึ่งเกษตรกรช้ำใจมาก เพราะราคาข้าวเปลือก 1 กิโลกรัม แลกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้เพียงห่อเดียว เกษตรกรต้องแบกรับภาระอย่างหนักมาก ภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลมีอำนาจแต่ไม่เคยทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพขายได้ราคาสูงขึ้น 

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ เลือกที่จะโกหกประชาชน และไม่เคยทำตามคำพูดที่ประกาศไว้ในช่วงการเลือกตั้งได้เลย ทั้งนี้ เพื่อชัยชนะในการเลือกตั้งรัฐบาลประกาศยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น ข้าวหอมมะลิ 18,000 บาทต่อตัน ข้าวเจ้า 12,000 บาทต่อตัน ยางพารา 65 บาทต่อกิโลกรัม อ้อย 1,000 บาทต่อตัน ปาล์มน้ำมัน 5 บาทต่อกิโลกรัม และมันสำปะหลัง 3 บาทต่อกิโลกรัม สุดท้ายไม่สามารถทำได้ และไม่เคยแม้แต่จะเอ่ยถึงนโยบายช่วงหาเสียงที่ผ่านมา

 

"ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เคยพูดถึงการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรอย่างมีแนวทางที่ชัดเจน แต่พล.อ.ประยุทธ์ เก่งในการเผาผลาญงบประมาณของประเทศชาติ ใช้เงินไม่ถูกที่ ไม่ถูกจุด เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณจำนวนมหาศาลที่ท่านนำไปใช้ในโครงการต่างๆ ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนเลย แต่งบประมาณต่างๆในภาคการเกษตรใช้เพียงน้อยนิด เท่านั้น ทำไมไม่นำมาดูแลพี่น้องเกษตรกร" นายสงคราม กล่าว