ตรวจสอบสิทธิ์ อาชีพอิสระด้านศิลปวัฒนธรรม ลงทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 รับเงินเยียวยาโควิด 5,000 บาท ภายใน 24 ส.ค.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 สิงหาคม 2564  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2564 เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา39และผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่ควบคุมการระบาดสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม)ที่ให้มีการล็อกดาวน์ 29 จังหวัด

 

 ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา บรรเทาความเดือดร้อน ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

 

โดยในส่วนของ 10 จังหวัดที่มีการประกาศล็อกดาวน์ครั้งแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา นั้นได้ประกาศรับสมัครและสิ้นสุดการรับสมัครลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ไปแล้ว

 

  อาชีพอิสระด้านวัฒนธรรม รีบลงทะเบียน ม.40 รับเงิน 5,000 บาท ภายใน 24 ส.ค. นี้

ทั้งนี้ จากการที่วธ.มอบหมายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำนั้น ขณะนี้ได้รับรายงานในเบื้องต้นว่า ศิลปินพื้นบ้าน และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมในทุกกลุ่มอาชีพได้รับทราบข้อมูลและลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว จำนวน 378 คน

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ส่วน 3 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา และ 16จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี ซึ่งเป็นจังหวัดสีแดงเข้มที่ศบค. ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติมนั้น

 

ดังนั้น วธ.จึงได้มอบหมายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ในพื้นที่สีแดงเข้มเร่งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมในทุกกลุ่มอาชีพที่มีความประสงค์ขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในวัน เวลาที่กำหนด เพื่อให้ได้รับสิทธิเยียวยาและช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาลต่อไป

อาชีพอิสระด้านวัฒนธรรม รีบลงทะเบียน ม.40 รับเงิน 5,000 บาท ภายใน 24 ส.ค. นี้

 ลงทะเบียนประกันตน ม.40 

-ลงทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40  ภายใน 24 ส.ค. นี้  ที่สำนักงานประกันสังคมทุกพื้นที่ และเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.)

 - ผู้ลงทะเบียนต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ก่อนวันที่ 28 มิ.ย. 2564

- ผู้ลงทะเบียนต้องมี อายุ 15-65ปี โดยสามารถเลือกจ่ายเงินสมทบ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้ทั้งการได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย การรับสิทธิทุพพลภาพตลอดชีวิต และการสงเคราะห์บุตร เป็นต้น

 

 

อาชีพอิสระด้านวัฒนธรรม รีบลงทะเบียน ม.40 รับเงิน 5,000 บาท ภายใน 24 ส.ค. นี้

กิจการประเภทกิจกรรมศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ ที่รับมาตรการเยียวยา ได้แก่

-กิจกรรมการสร้างสรรค์ทางศิลปะ ความบันเทิง การแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและนันทนาการ

-พิพิธภัณฑ์ หอสมุด และการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับโบราณสถาน และอาคารทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น

 

ครอบคลุมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรม อาทิ

-ศิลปินลิเก หมอลำ ลำตัด โนรา เพลงพื้นบ้าน ขับซอ และกลองสะบัดชัย

 

รวมถึงศิลปินที่เป็นช่างฝีมือด้านศิลปหัตถกรรม เช่น

การทอผ้า จักสาน แกะสลัก และงานปั้น ตลอดจนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม

 

ลงทะเบียน ม. 40 ที่นี่ www.sso.go.th 

อาชีพอิสระด้านวัฒนธรรม รีบลงทะเบียน ม.40 รับเงิน 5,000 บาท ภายใน 24 ส.ค. นี้