เชียงใหม่ – เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมทดลองใช้แอปพลิเคชั่น “ใส่ใจ” เพื่อดูแลผู้กักตัวที่บ้านได้อย่างปลอดภัย พร้อมมีแพทย์ให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ ขณะที่ศูนย์กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงคลัสเตอร์ชุมชนช้างคลานมีผู้กักตัวแล้ว 30 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

             เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น”ใส่ใจ” เตรียมเปิดทดลองใช้แอปพลิเคชั่นในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เพื่อดูแลกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวเองที่บ้านได้อย่างปลอดภัย โดยจะมีแพทย์คอยให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบจะแสดงจุดที่มีกลุ่มเสี่ยงสูงกักตัวอยู่ เพื่อง่ายต่อการติดตามและรายงานตัว รวมทั้งมีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลารายงานตัว พร้อมทั้งระบบยืนยันตัวตนด้วยภาพถ่ายเพื่อความถูกต้องของข้อมูล

เตรียมใช้แอป”ใส่ใจ”ดูแลผู้กักตัวที่บ้าน

             สำหรับคลัสเตอร์ชุมชนช้างคลาน พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มจำนวน 2 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 33 ราย โดยมีกลุ่มเสี่ยงสูงเข้าพักสังเกตอาการที่ศูนย์กักตัวโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชยจำนวน 30 ราย ขณะเดียวเทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนช้างคลานซึ่งส่วนใหญ่เป็นต่างด้าว จำนวน 450 ราย เพื่อค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อ ทั้งนี้ตั้งเป้าตรวจคัดกรองในชุมชนได้ให้ร้อยละ80 ของหลังคาเรือนที่มีอยู่มากกว่า 470 หลังคาเรือน

              นอกจากนั้นยังได้ดำเนินการตรวจคัดกรองตามตลาดสด และชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่จุดตรวจคัดกรองสวนสุขภาพบ้านเด่นเปิดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกวัน และเตรียมที่จะลงพื้นที่ในชุมชนที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด เช่นที่ ชุมชนแม่ขิง ชุมชนฟ้าใหม่

              ด้าน ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 51 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย ส่วนอีก 37 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด  มาจากคลัสเตอร์ตำบลหางดง อำเภอฮอด 8 ราย ทั้งหมดอาศัยอยู่ในหมู่ที่ 10 โดย 6 ราย เป็นการตรวจพบครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว และอีก 2 ราย เป็นผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ รวมผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 106 ราย

เตรียมใช้แอป”ใส่ใจ”ดูแลผู้กักตัวที่บ้าน

            คลัสเตอร์ชุมชนช้างคลาน 2 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านไม้ โดยทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านติดเชื้อหมดทุกคนแล้ว รวมผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 33 ราย , คลัสเตอร์ฟาร์มคัดแยกไข่ไก่ 5 ราย จากการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว รวมผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 211 ราย   คลัสเตอร์นิ่มซี่เส็ง ฟ้าฮ่าม 1 ราย ตรวจพบระหว่างการกักตัว รวมผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 16 ราย

คลัสเตอร์กลุ่มรถวิบาก อำเภอเชียงดาว 2 ราย คือ CM6599 และ CM6608 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มรถวิบาก แต่เกิดจากการที่ผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า CM5760 ขณะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ไม่กักตนเอง และได้เดินทางไปเยี่ยมญาติที่ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย เมื่อกลับไปพบว่าตนเองติดเชื้อ หลังจากนั้นพบว่าคนในครอบครัวเริ่มมีอาการจึงเข้ารับการตรวจ ขณะนี้ผลของแม่และลูกเป็นบวก ส่วนพ่อกำลังรอผล รวมผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 29 ราย จึงขอเน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยงสูง แม้จะตรวจหาเชื้อแล้วผลเป็นลบ ก็ยังต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในลักษณะดังกล่าว

เตรียมใช้แอป”ใส่ใจ”ดูแลผู้กักตัวที่บ้าน

           และที่เหลือเป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัว สถานที่ทำงาน และในชุมชน โดยการติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัว ได้แก่ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย 5 ราย ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม 5 ราย ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด 1 ราย การติดเชื้อในสถานที่ทำงาน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มเกียรติเจริญ 4 ราย แผนกรังสี โรงพยาบาลสันทราย 1 ราย การสัมผัสจากการทำกิจกรรมในชุมชนตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง 1 ราย ส่วนอีก 2 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้าและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค