สุราษฎร์ธานี - เริ่มแล้วเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแห่งแรกในจังหวัด พร้อมคัดเลือก รพ.สต. นำร่อง 3 แห่งโดยสนับสนุนให้มีการปลูกและใช้วัตถุดิบในการผลิตยา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

19 สิงหาคม 2564  นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแห่งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แผนไทย หลังจากที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โดยสนับสนุนการผลิตและกระจายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมมายังสถานพยาบาลสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีความพร้อมในการจัดบริการคลินิกกัญซาทางการแพทย์แผนไทยครอบคลุม 16 เขตสุขภาพ เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงกัญซาทางการแพทย์แผนไทย

 โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการคัดเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนำร่องจำนวน 3 แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   บ่อผุด และ รพ.สต.แม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบกับ ที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีการปลูกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำตำรับยา

สุราษฎร์ฯ เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แห่งแรก
 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตำบลบางไทร  มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพร ที่มีการดำเนินการมาอย่างเข้มแข็ง และมีความพร้อมในการที่จะทำ MOU ร่วมกับ รพ.สต.บางไทร ในการปลูกกัญชา เพื่อส่งช่อดอก ไปยังกรมการแพทย์แผนไทยฯ และส่วนต่างๆ ของพืชกัญชา ที่จะส่งมอบให้แก่แพทย์แผนไทยใน รพ.สต.บางไทร นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตยาที่มีส่วนผสมของกัญชาในการรักษาผู้ป่วยนั้นจึงได้ดำเนินการลงนามข้อตกลงให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ

สุราษฎร์ฯ เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แห่งแรก


 

สุราษฎร์ฯ เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แห่งแรก

สำหรับ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย หรือ บางไทรอโยคยา ขณะนี้มีความพร้อม ด้านตำรับยาบุคลากรแพทย์แผนไทย สถานที่ที่ได้มาตรฐาน พร้อมเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-15.00 น.  สนใจปรึกษาและเข้ารักษาด้วยสมุนไพรตำรับกัญชาได้ที่ รพ.สต.บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี.

ภาพ/ข่าว...สุวรรณี บัณฑิศักดิ์ / สุราษฎร์ธานี