คนไทยจะไม่สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้ตั้งแต่วันศุกร์นี้ เพราะถูกปรับระดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศเสี่ยงสูง และการฉีดวัคซีนในไทยไม่ได้รับการรับรองในฮ่องกง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ฮ่องกงออกมาตรการล่าสุด เกี่ยวกับการเดินทางจากไทยไปที่ฮ่องกง โดยได้ปรับระดับประเทศไทยจากที่เคยอยู่ในกลุ่มประเทศกลุ่มเสี่ยงโควิดปานกลางหรือกลุ่มบี ขึ้นมาเป็นกลุ่มเสี่ยงระดับสูงหรือกลุ่มเอ ซึ่งแม้จะฉีดวัคซีนโควิดครบสองโดสแล้ว แต่หากเป็นการฉีดวัคซีนในประเทศไทย ก็จะไม่สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้ เพราะฮ่องกงไม่รับรอง

สำหรับประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ฮ่องกงจะรับรองผลฉีดวัคซีนจากฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ มาเก๊า และจากประเทศในกลุ่ม Stringent Regulatory Authority (SRA) ขององค์การอนามัยโลกเท่านั้น ซึ่งไม่รวมประเทศไทย ทำให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดจากไทย จะไม่สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม

ดังนั้นคนไทยที่แม้จะเป็นผู้มีถิ่นพำนักในฮ่องกง มีวีซ่านักเรียน นักศึกษา ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดจากไทย ถ้าจะเดินทางกลับไปฮ่องกงจะต้องเดินทางไปถึงฮ่องกงภายในวันที่ 19 สิงหาคมเท่านั้น เพราะหลังจากนั้นจะไม่สามารถเข้าฮ่องกงได้ จนกว่าทางฮ่องกงจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการในอนาคต