อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ร่วมกับทีมสัตวแพทย์กรมอุทยานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำโป่งเทียม เพื่อเสริมแร่ธาตุและวิตามินให้กับสัตว์ป่า และยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคลัมปี สกิน

เมื่อวานนี้ 16 สิงหาคม 2564 นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุพร พลพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ร่วมกับ ทีมสัตวแพทย์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำโดย นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า ได้ดำเนินการจัดทำโป่งเทียม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการเสริมแร่ธาตุและวิตามินให้กับสัตว์ป่าในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคลัมปี สกิน 

อช.กุยบุรี ทำโป่งเทียม เสริมแร่ธาตุให้สัตว์ป่า
 

โดยโป่งเทียมที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมแร่ธาตุและวิตามิน A D3 E ให้กับสัตว์ป่า โดยมีเป้าหมายในการจัดทำโป่งเทียมทั้งสิ้นจำนวน 11 โป่ง ขณะนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โป่ง 

อช.กุยบุรี ทำโป่งเทียม เสริมแร่ธาตุให้สัตว์ป่า
 

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ยังได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีร่วมกับกลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าเฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน อย่างใกล้ชิด พร้อมวางแผนการดำเนินการเชิงรุกในแก้ไขปัญหาโรคลัมปี สกินในสัตว์ป่า 

อช.กุยบุรี ทำโป่งเทียม เสริมแร่ธาตุให้สัตว์ป่า