ศบค. จัดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพื่อประชาชนไทย ได้เสนอแผนการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติมในปีนี้ พร้อมสรุปแผนการต่างๆ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 17 สิงหาคม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จัดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ครั้งที่ 12/2564 โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพื่อประชาชนไทย ได้เสนอแผนการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติมในปีนี้ พร้อมสรุปแผนการต่างๆ ดังนี้

  1. แผนการจัดหาและส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประเทศไทย ปี 64 จำนวน 84.22 ล้านโดส ระบุว่า มีการจัดหาและส่งมอบวัคซีนแล้ว 3 ชนิด ได้แก่ ซิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า และไฟเซอร์ ตั้งแต่เดือน ก.พ. – ธ.ค. มีวัคซีนจากทั้ง 3 ชนิด รวม 84.22 ล้านโดส ซึ่งได้มาระหว่างเดือน ก.พ. – ก.ค. 24.92 ล้านโดส และ ส.ค. – ธ.ค. 59.3 ล้านโดส
  2. ที่ประชุมได้พิจารณาการมีส่วนร่วมใน COVAX Facility (โครงการโคแวกซ์) ของประเทศไทย โดยมีมติเห็นชอบให้เจรจาเพื่อจัดทำสัญญาจัดหาวัคซีนโควิด-19 ผ่าน COVAX Facility ในปริมาณสำหรับร้อยละ 20 ของจำนวนประชากร (วัคซีน จำนวน 26,000,000 โดส) โดยมอบหมายสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรมควบคุมโรคเจรจากับ COVAX Facility เพื่อการจัดทำสัญญา โดยจัดหาวัคซีนในปี 65 และเห็นควรให้มีการวิเคราะห์ประโยชน์และความเสี่ยงของการเข้าร่วมโครงการจัดหาวัคซีนผ่าน COVAX Facility อย่างรอบด้าน และสื่อสารทำความเข้าใจของสังคม

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบในหลักการจัดหาวัคซีนในช่วงไตรมาส 3 เพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ในช่วงเวลาที่วัคซีนมีจำกัด โดยวิธีการและรูปแบบต่างๆ เช่น การแลกวัคซีนกับบริษัทผู้ผลิตจากต่างประเทศ การรับบริจาควัคซีนจากต่างประเทศ การเจรจาจัดหาวัคซีนเพิ่มจากบริษัทผู้ผลิตที่สามารถส่งมอบวัคซีนได้

 

รวมทั้ง จัดหาวัคซีนจำนวน 120 ล้านโดส ในปี 65 เพื่อเพิ่มความครอบคลุมวัคซีน ขยายกลุ่มเป้าหมาย หรือเพื่อเป็นเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆ เช่น mRNA vaccine, Viral vector vaccine, Inactivated vaccine, Protein subunit vaccine, DNA vaccine และวัคซีนรูปแบบอื่นๆ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด