ภูเก็ต - บอร์ดโรคติดต่อภูเก็ต ยังคงมาตรการห้ามคนทุกจังหวัดเข้าพื้นที่ทุกช่องทาง ยกเว้น 16 กลุ่ม ผ่อนคลายให้คนมีทะเบียนภูเก็ตเข้าได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เริ่ม 17 ส.ค.นี้

14 สิงหาคม 2564  ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 48/2564 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้หนึ่งในวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ คือ มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งคำสั่งเดิมจะหมดอายุในวันที่ 16 สิงหาคมนี้

อย่างไรก็ตามได้มีการนำเสนอร่างคำสั่ง 2 ร่าง โดยร่างคำสั่งแรก สาระสำคัญ คือ ให้ผู้ที่ต้องการเดินทางมาจากทุกจังหวัดสามารถเข้าเกาะภูเก็ตได้ แต่ต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม, มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และลงทะเบียนผ่าน WWW.gophuget.com กับร่างคำสั่งการให้คงมาตรการเดิมไว้ก่อน แต่ให้เพิ่มกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นจากเดิมมี 12 กลุ่ม เป็น 16 กลุ่ม รวมถึงคนภูเก็ตที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในภูเก็ตด้วย

ภูเก็ตคงมาตรการห้ามคนทุกจังหวัดเข้า ยกเว้น 16 กลุ่ม ภูเก็ตคงมาตรการห้ามคนทุกจังหวัดเข้า ยกเว้น 16 กลุ่ม
 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ให้ใช้ร่างคำสั่งที่ 2 คือ ให้คงมาตรการเดิมไว้ โดยยังคงห้ามคนจากทุกจังหวัดเข้าเกาะภูเก็ตในทุกช่องทาง เว้นแต่ 12 กลุ่มเดิม และเพิ่มเติมอีก 4 กลุ่ม รวมเป็น 16 กลุ่ม โดยผ่อนคลายให้คนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในภูเก็ต หรือปฏิบัติงานประจำอยู่ในภูเก็ตด้วย แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เนื่องจากขณะนี้ยังมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดในภูเก็ตสูง และหลายจังหวัดก็ยังคงมีการแพร่ระบาดค่อนข้างหนักเช่นกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดำเนินการในส่วนของภายจังหวัดให้เรียบร้อยก่อน เพื่อจะได้ไม่ต้องรับเชื้อใหม่เข้ามา

ภูเก็ตคงมาตรการห้ามคนทุกจังหวัดเข้า ยกเว้น 16 กลุ่ม ภูเก็ตคงมาตรการห้ามคนทุกจังหวัดเข้า ยกเว้น 16 กลุ่ม

อนึ่งร่างคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ในการตรวจคัดกรองคนเข้าจังหวัดภูเก็ต มีสาระสำคัญตามคำสั่งเดิม ที่ประกาศใช้ระหว่างวันที่ 3 – 16 สิงหาคมนี้ เป็นหลัก แต่มีการผ่อนคลายมากขึ้น จากเดิมที่ยกเว้นให้ผู้ที่เข้าคุณสมบัติตามที่กำหนด 12 ข้อ เป็นยกเว้นให้เข้าได้ถึง 16 ข้อ เช่น คนภูเก็ตที่มีทะเบียนบ้าน หรือ มีภูมิลำเนาอยู่ในภูเก็ต หรือ ทำงานอยู่ในภูเก็ตเป็นประจำสามารถเดินทางเข้าภูเก็ตได้แต่ต้องมีหนังสือรับรอง, ผู้ที่เดินทางมาตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์, รถขนส่งสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ, รถขนวัสดุก่อสร้าง, ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออก เป็นต้น และกรณีผู้เหตุจำเป็นอื่นๆ ไม่สามารถเลื่อนการกำหนดนัดหมายได้ หรือกรณีอื่นๆ ซึ่งมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ต้องวินิจฉัยสั่งการ

ภูเก็ตคงมาตรการห้ามคนทุกจังหวัดเข้า ยกเว้น 16 กลุ่ม
 

ภูเก็ตคงมาตรการห้ามคนทุกจังหวัดเข้า ยกเว้น 16 กลุ่ม

โดยบุคคลที่ได้รับการยกเว้นทั้ง 16 ข้อ จะต้องฉีดวัคซีนครบโดสตามที่จังหวัดกำหนดและต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 ส.ค.2564 ทั้งนี้จะต้องรอคำสั่งจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ภาพ/ข่าว...สาลินี ปราบ / ภูเก็ต