กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยไม่ต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน เริ่ม 1 กันยายน 2564

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

14 สิงหาคม 2564 นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบจากโรคในกลุ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ระบบ Uveitis) ได้แก่ ยา Adalimumab และ Infliximab โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิสามารถเบิกจ่ายค่ายาดังกล่าวในระบบเบิกจ่ายตรง โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน ทั้งนี้ หากแพทย์ผู้รักษามีแผนการใช้ยา Adalimumab และ Infliximab ให้สถานพยาบาลของทางราชการดำเนินการขออนุมัติการใช้ยา โดยลงทะเบียนแพทย์ผู้รักษา ผู้ป่วย แล้วส่งข้อมูลตามโปรโตคอลที่กำหนดในระบบ Uveitis เมื่อได้รับการอนุมัติ ให้ส่งเบิกค่ายาดังกล่าวในระบบเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง  

“หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงฉบับดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม จำเป็น และปลอดภัย อีกทั้งเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หมายเลข 02 127 7000 ต่อ 6850 ในวัน เวลาราชการ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 สามารถ inbox เพื่อติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้ทางเพจ facebook สวัสดิการข้าราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

กรมบัญชีกลางออกเกณฑ์เบิกจ่ายค่ารักษาตาอักเสบ