"จุรินทร์" ยันไข่ไก่ ไม่ขาดตลาด สั่งขยายอายุไก่ไข่ยืนกรง เพิ่มปริมาณไข่ไก่ในตลาด ให้เพียงพอกับความต้องการบริโภค 

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  รัฐมนตรีพาณิชย์จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และอาหารกล่องในชุมชนเย็นอากาศ 2 เขตยานนาวา  ในภาพรวมผู้ผลิตรายใหญ่สินค้า หลายรายยืนยันกับกระทรวงพาณิชย์ ว่า ยังสามารถผลิตไข่ออกมาป้อนตลาดในภาพรวมได้ และมีการขยายอายุไก่ยืนกรง  คือ  ไก่ที่มีอายุพร้อมไข่และกำลังจะถูกปลดระวางจะเก็บไว้อีก 5-10 วัน เพื่อให้ไข่ต่อได้ โดยไม่ต้องเอาไก่ใหม่ ช่วยเพิ่มปริมาณไข่ในตลาดได้ทันท่วงที

"หากยังมีปัญหากระทรวงพาณิชย์  ยังมีมาตรการอื่น  ซึ่งขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้น เพราะภาคเอกชนยืนยันว่า  มีไก่พร้อม  ซึ่งการกระจายอาจติดขัดบ้าง เรื่องการขนส่งข้ามเขตข้ามจังหวัด  แต่ก็ยังมีจุดกระจายไข่ อยู่ในหลายพื้นที่ " 

รัฐมนตรีพาณิชย์  ยืนยันว่า จากการตรวจสินค้า   ในแม็คโครและติดตามอยู่หลายตลาด มีบางช่วงเวลาเช่นช่วงที่คนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากสินค้าขาดชั้นวาง   แต่ห้างก็สามารถเติมสินค้าได้ทัน

ในภาพรวมผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย ยืนยัน กับกระทรวงพาณิชย์ ว่า ยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถผลิตสินค้า  ป้อนตลาดในภาพรวมได้ อาจมีปัญหาติดขัด ก็เป็นเรื่องการกระจายบ้าง เรื่องการขนส่งข้ามเขตข้ามจังหวัด " รองนายกรัฐมนตรีกล่าว 

 

ขณะที่ นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ยืนยัน ปัจจุบันผลผลิตไข่ไก่ที่มีอยู่ในระบบยังมีปริมาณตามปกติ ที่  41-42 ล้านฟองต่อวัน และจากมาตรการรัฐที่ให้ยืดอายุแม่ไก่ยืนกรง จะทำให้ปริมาณไข่ไก่เพิ่มอีก 3 ล้านฟองต่อวัน เป็น 44-45 ล้านฟองต่อวัน เป็นปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการบริโภคในประเทศ และราคาขายหน้าฟาร์ม ยังอยู่ในระดับ ไม่มีการปรับราคาสูงขึ้น

“ต้องยอมรับว่าในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่มีหลายจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มถูกล็อกดาวน์ การขนส่งผลผลิตไข่ไก่ให้กับห้างต่างๆ  จึงทำได้ไม่สะดวกนัก  ส่งได้เพียงวันละหนึ่งเที่ยว  หากว่ามีคนซื้อมากกว่าปกติ ก็จะทำให้เติมไม่ทัน  ยืนยันว่าผลผลิตไข่ไก่ที่มีอยู่ขณะนี้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในประเทศอย่างแน่นอน" 

รัฐมนตรีพาณิชย์  ยืนยันว่า จากการตรวจสินค้า   ในแม็คโครและติดตามอยู่หลายตลาด มีบางช่วงเวลาเช่นช่วงที่คนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากสินค้าขาดชั้นวาง   แต่ห้างก็สามารถเติมสินค้าได้ทัน

ในภาพรวมผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย ยืนยัน กับกระทรวงพาณิชย์ ว่า ยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถผลิตสินค้า  ป้อนตลาดในภาพรวมได้ อาจมีปัญหาติดขัด ก็เป็นเรื่องการกระจายบ้าง เรื่องการขนส่งข้ามเขตข้ามจังหวัด " รองนายกรัฐมนตรีกล่าว 

 

ขณะที่ นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ยืนยัน ปัจจุบันผลผลิตไข่ไก่ที่มีอยู่ในระบบยังมีปริมาณตามปกติ ที่  41-42 ล้านฟองต่อวัน และจากมาตรการรัฐที่ให้ยืดอายุแม่ไก่ยืนกรง จะทำให้ปริมาณไข่ไก่เพิ่มอีก 3 ล้านฟองต่อวัน รวมเป็น 44-45 ล้านฟองต่อวันในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ เป็นปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการบริโภคในประเทศ และราคาขายหน้าฟาร์ม ยังอยู่ในระดับ ไม่มีการปรับราคาสูงขึ้น

“ต้องยอมรับว่าในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่มีหลายจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มถูกล็อกดาวน์ การขนส่งผลผลิตไข่ไก่ให้กับห้างต่างๆ  จึงทำได้ไม่สะดวกนัก  ส่งได้เพียงวันละหนึ่งเที่ยว  หากว่ามีคนซื้อมากกว่าปกติ ก็จะทำให้เติมไม่ทัน  ยืนยันว่าผลผลิตไข่ไก่ที่มีอยู่ขณะนี้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในประเทศอย่างแน่นอน"