อบจ.โคราช ส่งมอบเวชภัณฑ์มูลค่า 2.6 ล้านบาทให้ปศุสัตว์จังหวัด สกัดโรคระบาดลัมปีสกินในโค กระบือ ลดการล้มตาย


11 สิงหาคม 2564 ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ทำพิธีส่งมอบเวชภัณฑ์ในการควบคุมป้องกันโรคระบาด ชนิดลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน ขนาด 100 มล. ยี่ห้อฟอ-ฟาร์ม 25 จำนวน 9,600 ขวด,ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ขนาด 1 ลิตร ยี่ห้อทอร์นาโด จำนวน 2,400 ขวด และแร่ธาตุบำรุงร่างกายสัตว์ ขนาด 1 กิโลกรัม ยี่ห้อ KS (DA38)จำนวน 2,880 ถุง รวมมูลค่า 2.6 ล้านบาท ให้กับนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำไปบริหารจัดการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยและได้รับความเดือดร้อนทั้ง 32 อำเภอ


 
นางยลดา ฯ นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ตั้งแต่พบการแพร่ระบาดของโรคสัมปีสกิน อบจ.ไม่ใด้นิ่งนอนใจ ได้กำชับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจความเดือดร้อนและได้มอบเวชภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไปแล้วบางส่วน แต่เนื่องจากการระบาดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โค กระบือ ของเกษตรกรล้มตายจำนวนมาก  อบจ.จึงได้พิจารณาและอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดหาเวชภัณฑ์เพื่อควบคุมป้องกันโรคลัมปีสกิน
 

อบจ.โคราช ส่งมอบเวชภัณฑ์มูลค่า 2.6 ล้านบาทสกัดโรคลัมปีสกิน

"อบจ. มีความมุ่งมั่นลดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรเจ้าของสัตว์ ลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อของพาหะนำโรคลัมปีสกิน เราต้องการให้เกษตรกรมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงให้ไม่เกิดการเจ็บป่วยล้มตาย และหวังว่าการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้ จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการฟาร์มที่ดีของเกษตรกรควบคู่กัน ”


 
นายพศวีร์ ฯ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า หลังจากที่ จ.นครราชสีมา ได้เกิดการระบาดของโรคลัมปีสกิน ในโค กระบือ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเพราะโรคนี้ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ ทำให้เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันควบคุมโรค และที่แพร่ระบาดเร็วเพราะมี สัตว์จำพวกแมลงดูดเลือด อาทิ เหลือบ ยุง ลิ้น แมลงวันเป็นพาหะนำโรค เบื้องต้น ปศุสัตว์ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่มาอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณและจำนวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอ จึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.นครราชสีมา โดย อบจ.ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์เพื่อควบคุมป้องกันโรคลัมปีสกิน

อบจ.โคราช ส่งมอบเวชภัณฑ์มูลค่า 2.6 ล้านบาทสกัดโรคลัมปีสกิน
 
สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ พบการระบาดของเชื้อครั้งแรกวันที่ 21 พค. ในพื้นที่อำเภอคง ต่อมาวันที่ 25 พ.ค.ได้ประกาศให้ทั้ง 32 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยการระบาดของโรคลัมปีสกิน ในโค กระบือ จำนวนโค กระบือ ตายสะสม 1,870 ตัว ป่วยติดเชื้อสะสม จำนวน 52,000 ตัว รักษาหาแล้ว 44,000 ตัว ยังรักษาอยู่ 8 พันตัว มีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรค 12,000 ราย อย่างไรก็ตามขณะนี้การตายของสัตว์ลดลง แต่สถานการณ์ยังไม่ยุติ เบื้องต้นได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 1.8 หมื่น เร่งฉีด ในพื้นที่ 32 อำเภอ และกำลังรอการจัดสรรวัคซีนจากกรมปศุสัตว์ เพิ่มเติมเข้ามาอีก 3 แสนโดส เพื่อดำเนินการควบคุมโรคได้อย่างครอบคลุม

โดย - เกษม  ชนาธินาถ