svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เช็คสิทธิ ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40มาก่อนได้ก่อน

12 สิงหาคม 2564
96.9 k

การจ่ายเงินเยียวยา กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศ ล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่านเวบไซต์ประกันสังคม กระทรวงแรงงานย้ำยื่นก่อนได้ก่อน

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยจำนวนผู้ประกันตนทั่วประเทศ ณ เดือน ก.ค.64 ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 (ม.33) , มาตรา 39 (ม.39) และมาตรา 40 (ม.40) รวม 19,220,024 คน

 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาโอนผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ในวันที่ 9 ส.ค.64

 

น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบ อาชีพอิสระ ตามมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

สำหรับ พื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการปทุมธานี สมุทรสาคร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาทต่อคน

 

ขณะนี้ ทางสำนักงานประกันสังคม (สปส.)ได้ผ่อนปรนขยายเวลาให้ผู้ที่สมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และสามารถชำระเงินสมทบงวดแรก ไปได้จนถึงวันที่ 24 ส.ค.นี้ เนื่องจากขณะนี้มีผู้ประกอบอาชีพอิสระในหลายจังหวัดสมัครและชำระเงินไม่ทัน

 

เช็คสิทธิ ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40มาก่อนได้ก่อน

สำนักงานประกันสังคม จึงขอย้ำ ผู้ที่สมัครให้รีบดำเนินการชำระเงินโดยด่วน หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส เคาน์เตอร์บิ๊กซี เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน หรือผ่าน Mobile Application ShoppyPay และตู้บุญเติม ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง


โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินสมทบแล้ว ท่านจะมีสถานะ ความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์โดยทันที พร้อมได้รับสิทธิ เงินเยียวยา ช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือนทันที

ตรวจสอบจะได้รับ "เงินเยียวยาโควิด"  ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา ผ่านออนไลน์ 

คลิกhttps://www.sso.go.th/wpr/main/login

เช็คสิทธิ ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40มาก่อนได้ก่อน

นายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐใน 10 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ ที่ยังไม่ยื่นขอรับเงินชดเชยเยียวยา ขอให้ท่านดำเนินการยื่นแบบความประสงค์ขอรับเงินโดยด่วน ขั้นตอนคือเข้าระบบ e-service บนเว็บไซต์ http://www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม

อีกทั้งมีการชำระเงินสมทบมาตรา 40 อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุก ๆ เดือน เพื่อท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมอย่างครบถ้วน ทุกกรณีอีกด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง โดยตรวจสอบได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/

ขอบคุณข้อมูล : กรุงเทพธุรกิจ