อำเภอครบุรีเร่งควบคุมไวรัสลัมปีสกินในโคกระบือ หลังพบป่วยตายต่อเนื่อง พร้อมเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

11 สิงหาคม 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบัญชา ชุติมันตานนท์ ปศุสัตว์อำเภอครบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไวรัสลัมปีสกิน ในโคกระบือ ภายในคอกปศุสัตว์ของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา หลังจากได้รับรายงานพบโคกระบือของเกษตรกรติดเชื้อลัมปีสกินจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อ  พร้อมกับทำการรักษาโคกระบือที่ติดเชื้อ และแจกจ่ายน้ำยากำจัดแมลง รวมถึงแร่ธาตุก้อนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับโคกกระบือของเกษตรกรอีกด้วย

อ.ครบุรีเร่งควบคุมลัมปีสกินหลังพบโคกระบือตายต่อเนื่อง อ.ครบุรีเร่งควบคุมลัมปีสกินหลังพบโคกระบือตายต่อเนื่อง
 

นายบัญชา ชุติมันตานนท์ ปศุสัตว์อำเภอครบุรี เปิดเผยว่า สำหรับในพื้นที่อำเภอครบุรี ปัจจุบันมีการเลี้ยงโคกระบือในพื้นที่จำนวนกว่า  5,500 ตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือประมาณ 2,000 ราย ล่าสุดมีรายงานพบโคกระบือของชาวบ้านติดเชื้อลัมปีสกิน ตายแล้ว 25 ตัว  ที่ผ่านมาทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและรักษารวมถึงเยียวยาให้กับเกษตรกรที่มีโคกระบือป่วยตายอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอครบุรีจำนวน 6 แห่งที่ได้ทำการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบรวมเป็นเงินจำนวนกว่า 140,000 บาท

อ.ครบุรีเร่งควบคุมลัมปีสกินหลังพบโคกระบือตายต่อเนื่อง

โดย – ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ