พิจิตร - พระวัดวังจิก จังหวัดพิจิตร พร้อมชาวบ้าน นำไม้ไผ่ วัสดุจากธรรมชาติ ทำเตียงสนามให้กับจุดพักคอย และโรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยเหลือชุมชน ตามหลักเมตตาคำสอนของพระพุทธศาสนา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พระสงฆ์วัดวังจิกและชาวบ้านตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร นำเอาวัสดุจากไม้ไผ่มาดัดแปลง ร่วมกับเศษไม้ ทำการประดิษฐ์แคร่ไม้ไผ่ สร้างเตียงสนามในสถานที่กักตัวภายในวัด และจุดพักคอย รวมถึงโรงพยาบาลสนาม โดยได้ร่วมกันกับชาวบ้าน รวมตัวกันที่บริเวณวัดวังจิก ทำเตียงสนามจากไม้ไผ่ ผสมผสานกับไม้จริง ในความยาว 2 เมตร กว้าง 1.50 เมตร จำนวน 60 ตัว นำมาใช้กับสถานที่กักตัว รวมถึงนำไปช่วยโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตร เป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงขาดแคลนเตียงสนามจากกระดาษ

 

พระวัดวังจิกร่วมทำ"แคร่"เตียงสนามจากไม้ไผ่

พระณัฐพล จันทรมณี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังจิก ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า การมีเมตตากับเพื่อนมนุษย์ ถือเป็นหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งทางวัดและพระสงฆ์ ที่จำวัดอยู่คู่กับชุมชน ที่ชาวบ้านมีการเมตตาต่อพระสงฆ์ ทั้งการทำบุญและบิณฑบาตจากชาวบ้าน เมื่อครั้นยามชุมชน และประชาชน เกิดวิกฤติได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาโรคโควิด-19 ทางวัดจึงมีความเมตตา เป็นศูนย์กลางของชาวบ้าน ทั้งเป็นที่พักคอย ที่กักตัว ของชาวบ้าน ที่รอการกลับบ้าน จึงร่วมใจกันสร้างเตียงสนามจากวัสดุธรรมชาติ รวมถึงสถานที่ ของใช้ อาหาร ให้กับผู้ป่วย เปรียบเสมือน อยู่กับบ้านเพื่อรอผ่านพ้นวิกฤติจากโรคร้าย

พระวัดวังจิกร่วมทำ"แคร่"เตียงสนามจากไม้ไผ่

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังจิก ฝากข้อคิดถึงวิกฤติ เรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น ถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าจะปกติ ซึ่งต้องมอง เรื่องใกล้ตัว การเห็นอกเห็นใจ ความรับผิดชอบต่อสังคม ถึงแม้ว่าการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาไม่มากพอ แต่การช่วยเหลือยังคงมีให้พบเห็นในชุมชน ที่ร่วมสละแรงใจ แรงงาน คิดค้นดัดแปลง อุปกรณ์ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นำมาปรับใช้ สามารถใช้ได้จริง และเกิดคุณค่า ด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายตามชุมชน ที่คนมองข้าม นำมาประดิษฐ์ดัดแปลง เพื่อเกิดคุณค่า ทางแนวทางการปฏิบัติและ ยังเป็นคุณค่าจากจิตใจ กับเพื่อนมนุษย์ในยามที่เกิดวิกฤติ

พระวัดวังจิกร่วมทำ"แคร่"เตียงสนามจากไม้ไผ่

ภาพ/ข่าวโดย สายันต์ ชูฉ่ำ / พิจิตร