background-defaultbackground-default
จับตาฝ่ายค้านยื่นถอดถอนนายกฯปมออกข้อกำหนด ฉ.29

"อดีตขุนคลัง"ตั้งคำถามคำสั่งศาลแพ่งห้ามบังคับใช้ข้อกำหนด ฉบับที่ 29 แสดงว่ารัฐบาลออกกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ พร้อมจับตาฝ่ายค้านยื่นถอดถอน เหตุเข้าข่ายผิดมาตรา 157 

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

7 สิงหาคม 2564 นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์​ ชินวัตร อดีตนายกฯ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ซึ่งสรุปใจความได้ว่า กรณีศาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ห้ามบังคับใช้ข้อกำหนดฉบับที่ 29 ที่ออกตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คุมเข้มการเสนอข่าวของสื่อ ทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะข้อมูลที่สร้างความหวาดกลัวให้ประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด

 

จับตาฝ่ายค้านยื่นถอดถอนนายกฯปมออกข้อกำหนด ฉ.29

 

โดย นายธีระชัย ระบุว่า คำสั่งของศาลแพ่งชี้ให้เห็นว่า ข้อกำหนดฉบับนี้ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติคุ้มครองไว้ ถือว่าขัดต่อมาตรา 26 วรรคหนึ่ง และมาตรา 36 ด้วย ขณะที่อำนาจการระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ต ก็ไม่มีปรากฏว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ให้อำนาจนี้ไว้ จึงถือเป็นข้อกำหนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฉะนั้น จึงเกิดคำถามว่า "รัฐบาลออกกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ" หรือไม่ เพราะการปฏิบัติที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ อาจจะมีผลหลายอย่าง 

1.เมื่อบทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

 

2.ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 บัญญัติว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 

 

จึงน่าติดตามว่า จะมีพรรคฝ่ายค้านที่ร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด