อำเภอด่านขุนทด มีผู้ติดเชื้อระดับต้นๆ ของจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานที่พักคอยและสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา

3 สิงหาคม 2564 นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายนอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย  นายะลออ มะลิสิน สาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด นายมงคล ชาลีเครือ ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตะเคียน ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสถานที่พักคอยสำหรับรองรับผู้ที่เดินทางกลับเข้าพื้นที่หรือมาจากพื้นที่เสี่ยง มีความประสงค์กลับมารักษาตามภูมิลำเนา บ้านดอนใหญ่ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ได้เลือกใช้สนามกีฬาของหมู่บ้านจัดเป็นสถานที่พักคอยรองรับพี่น้องกลุ่มเสี่ยง

อำเภอด่านขุนทดสร้างสถานที่พักคอย รองรับพี่น้องกลับบ้าน

จากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดในพื้นที่ อ.ด่านขุนทด ติดอันดับต้นๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ทางด้านนายสาม กันเกิด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.ตะเคียน  อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ได้เข้าปรึกษาพระครูประคุณสรกิจ (ไมตรี บุญสุข)เจ้าอาว่าสวัดบ้านดอนใหญ่ ถึงการจัดเตรียมสถานที่พักคอยสำหรับรองรับพี่น้องที่ทำงานต่างจังหวัดมีความประสงค์จะเดินทางกลับเข้าหมู่บ้าน จึงเลือกใช้สนามกีฬาหมู่บ้านเนื่องจากอยู่ไกลชุมชนห่างจากหมู่บ้าน 1 กม. โดยทางหมู่บ้านได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบหากท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับมารักษาตัวหรือกลับมาอยู่บ้านให้แจ้งความประสงค์ก่อนจะได้แจ้ง รพ.สต.ให้ส่งรายชื่อเข้าตรวจ ที่รพ.ด่านขุนทด และกลับเข้าสถานที่พักคอย รอผล หากผลเป็นบวกก็ส่งรักษา ผลเป็นลบก็กักตัว 14 วัน ตามมาตรการ ลดการแพร่เชื้อและเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน

อำเภอด่านขุนทดสร้างสถานที่พักคอย รองรับพี่น้องกลับบ้าน
 

นาย ไพฑูรย์ฯ นายอำเภอด่านขุนทด กล่าวว่า สถานการณ์โควิดมีการแพร่ระบาดไปทั่วทุกพื้นที่ของอำเภอด่านขุนทด ซึ่งมี 225 หมู่บ้าน ยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีการแพร่ระบาดอีกร้อยกว่าหมู่บ้าน นอกนั้นระบาดกันทุกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่แล้วมาจากพี่น้องที่เดินทางมาจากกรุงเทพและปริมณฑลและจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง จากรายงานของหมอผู้ที่เดินทางมาตรวจจาก 100 คนจะพบผู้ติดเชื้อ 8 คน สถานที่ที่ต้องทำในชุมชนก็คือสถานที่พักคอย สำหรับผู้ที่ติดเชื้อมาแล้ว ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งไม่รู้จะติดเชื้อมาหรือไม่ สองสถานที่นี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ตอนนี้เราให้ทุกตำบลมีสถานที่พักคอยรอรักษา  “หนึ่งตำบลหนึ่งท้องถิ่นหนึ่งสถานที่พักคอย”    

อำเภอด่านขุนทดสร้างสถานที่พักคอย รองรับพี่น้องกลับบ้าน                                   

โดย - กิ่งศักดิ์ พูลทวี/ชุติมา พูลทวี