พิษณุโลก - ทีมงานพืชสมุนไพรช่วยชาติฯ เมืองพิดโลก ต้มน้ำสมุนไพรแจกผู้ป่วยโควิด-19 ที่มาพักรักษาตัวในศูนย์พักคอย จ.พิษณโลก เผยมีแพทย์แผนไทยจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรและอีกหลายสถาบันที่มีความรู้ในศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยช่วยกันปรุง

3 สิงหาคม 2564 ณ บ้านพักของ ร.อ.อุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก หมู่ 7 ต. สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีการรวมทีมงานพืชสมุนไพรช่วยชาติฯ เมืองพิดโลก" ต้มน้ำสมุนไพรแจกผู้ป่วยโควิด-19 ที่มาพักรักษาตัวในศูนย์พักคอย จ.พิษณุโลก โดยมีแพทย์แผนไทยจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรและอีกหลายสถาบันที่มีความรู้ในศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยช่วยกันปรุง"น้ำสมุนไพร" รสกลมกล่อมที่มีคุณสมบัติทางยา เพื่อการบำรุงธาตุและเสริมธาตุในการรักษาโรคที่ติดเชื้อจากเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงตัวยาสมุนไพรที่จะต้องใช้ต้มและสูดดมไอระเหยของตัวยาสมุนไพรอีกหลายชนิดตามตำรับของการแพทย์แผนไทย

ต้ม"น้ำสมุนไพร"แจกผู้ป่วยโควิดศูนย์พักคอย

ร.อ.อุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันทราบว่าหน่วยงานภาครัฐได้รับตัวผู้ป่วยและผู้รอเฝ้าดูอาการจากความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับไปพักรักษาตัวที่จังหวัดภูมิลำเนาตามความสมัครใจ ทั้งกลุ่มเขียว และกลุ่มเฝ้าระวังดูอาการ ตามมาตรการการเว้นระยะห่างในการติดเชื้อแบบ new normal สำหรับจังหวัดพิษณุโลกได้จัดทำโครงการ “คนพิดโลกไม่ทิ้งกัน”โดยรับคนพิษณุโลกกลับมาพักรักษาตัวที่ศูนย์พักคอยจังหวัดพิษณุโลกก่อนส่งกลับภูมิลำเนา

ต้ม"น้ำสมุนไพร"แจกผู้ป่วยโควิดศูนย์พักคอย
 

ทีมงานพืชสมุนไพรช่วยชาติฯ เห็นประโยชน์ของการใช้พืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติทางยาในการบำรุงธาตุและรักษาโรคด้วยหลักทางการแพทย์แผนไทย จึงได้ร่วมกับทีมครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรและอีกหลายสถาบันที่มีความรู้ในศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยช่วยกันปรุง“น้ำสมุนไพร”รสกลมกล่อมที่มีคุณสมบัติทางยาเพื่อการบำรุงธาตุและเสริมธาตุในการรักษาโรคที่ติดเชื้อจากเชื้อไวรัสโควิด รวมถึงตัวยาสมุนไพรที่จะต้องใช้ต้มและสูดดมไอระเหยของตัวยาสมุนไพรอีกหลายชนิดตามตำรับของการแพทย์แผนไทย 

ต้ม"น้ำสมุนไพร"แจกผู้ป่วยโควิดศูนย์พักคอย

โดยมุ่งหวังที่จะให้ใช้เสริมและรักษาสุขภาพควบคู่ไปกับการรักษาตามมาตรฐานหลักการแพทย์แผนปัจจุบันสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ทัพภาค 3 และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและทีมงานช่วยกันดูแลรับผิดชอบ การดำเนินการดังกล่าวจึงได้ต้มน้ำสมุนไพร อุ่นๆ รสกลมกล่อมให้ผู้ที่เดินทางกลับมาพักรักษาตัวที่ศูนย์พักคอยและผู้เกี่ยวข้องได้ทดลองชิม ปรากฏว่าได้รับผลการตอบรับที่ดีเยี่ยม จากวันนี้เป็นต้นไป จึงร่วมกันต้มน้ำสมุนไพร เพื่อไปส่งให้ผู้รักษาตัวในศูนย์พักคอยในจังหวัดพิษณุโลก ในช่วงเช้าจะมาช่วยกันต้ม และจะนำไปส่งให้ในเวลาประมาณ 11.30-12.00 น.

ต้ม"น้ำสมุนไพร"แจกผู้ป่วยโควิดศูนย์พักคอย

นายเอกกฤษ จันทร์โต อาจารย์ภาควิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า การเตรียมน้ำต้มสมุนไพรสำหรับใช้ในสถานการณ์โควิด-19 ได้ทำสูตรน้ำต้มสมุนไพรสำหรับบำรุงธาตุ บำรุงร่างกาย สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย หรือภูมิต้านทานไม่ดี ในทางแผนไทยเป็นเพาะธาตุในร่างกายไม่สมบูรณ์ จึงต้องมีอาหารที่ช่วยบำรุงธาตุ ส่วนผสมหลัก ๆ มีขิง กระชาย ตะไคร้ ใบเตย โดยเฉพาะกระชายเป็นที่ยอมรับกันว่ามีสาระสำคัญช่วยในการยับยั้งการติดเชื้อลงปอดได้ ส่วนขิงเป็นยาพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยที่ช่วยแก้อาการไข้ได้

ต้ม"น้ำสมุนไพร"แจกผู้ป่วยโควิดศูนย์พักคอย

ทั้งนี้ วัตถุดิบในการต้มน้ำสมุนไพรในเบื้องต้นนั้น ได้รับการบริจาคมาจากหลายภาคส่วน ประชาชนจิตอาสา รวมถึงสนับสนุนซื้อมาจากเกษตรกรในจ.พิษณุโลก โดยหลังจากนี้ ถ้าสนใจบริจาควัตถุดิบในการต้มน้ำดื่มสมุนไพร สามารถติดต่อได้ที่ ร.อ.อุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก หมายเลข 080-0211168 หรือที่สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก 055-248484

 

ต้ม"น้ำสมุนไพร"แจกผู้ป่วยโควิดศูนย์พักคอย

ภาพ/ข่าวโดย : มงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี จ. พิษณุโลก