ทต.หนองไผ่ล้อม และทภ.2 ปรับพื้นที่สนามม้าติดตั้งเตียง ที่นอน สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบรักษาความปลอดภัย จัดเป็น State Quarantine (SQ) และ Atternative Quarantine (AQ) กักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

2 สิงหาคม 2564 ที่สนามกีฬาทหารกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารีหรือสนามม้าโคราช ต.หนองไผ่ล้อม จ.นครราชสีมา พลตรีสวราชย์  แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมนายวัชพล โตมรศักดิ์ ส.ส เขต 2 จ.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) นายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอเมืองและนางศุภาณัน  คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) หนองไผ่ล้อม ร่วมเปิดศูนย์กักกันประเภท State Quarantine (SQ) และ Atternative Quarantine (AQ) เพื่อรองรับและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามบริบทและความเหมาะสมจำนวน 9 เตียง พร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

ทต.หนองไผ่ล้อม ผนึกกำลัง ทภ.2 ปรับสนามม้าใช้เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง

ทต.หนองไผ่ล้อม ผนึกกำลัง ทภ.2 ปรับสนามม้าใช้เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง


 

นางศุภาณัน ฯ นายก ทต.หนองไผ่ล้อม เปิดเผยว่า การดำเนินการจัดตั้งศูนย์กักกันรองรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากแม่ทัพภาคที่ 2 และความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง โรงพยาบาลค่ายสุรนารี รพ.กองบิน 1 รพ.เดอะโกลเด้นเกทผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองไผ่ล้อมและพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี เพื่อช่วยลดการติดเชื้อในครอบครัว เมื่อกักตัวครบ 14 วันหากตรวจไม่พบเชื้อสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวได้อย่างปลอดภัย

ทต.หนองไผ่ล้อม ผนึกกำลัง ทภ.2 ปรับสนามม้าใช้เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง
 

ทต.หนองไผ่ล้อม ผนึกกำลัง ทภ.2 ปรับสนามม้าใช้เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง

ข่าว เกษม ชนาธินาถ