คาร์ม็อบพ้นพิษ! มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน มีคำสั่งปลดออก "อาสาสมัคร" ระบุทำผิดกฎระเบียบชัดเจน หลังโผล่ร่วมกิจกรรมทางการเมือง

เมื่อวานนี้ (1 ส.ค.) หลายจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรม “คาร์ม็อบ” โดยมีเป้าหมายเพื่อขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

 

ซึ่งหนึ่งในจังหวัดที่มีการทำกิจกรรม คือ อุดรธานี โดยมีกลุ่ม “อุดรพอกันที” และกลุ่มคนเสื้อแดง ร่วมกันทำกิจกรรม โดยเคลื่อนขบวนรถกว่า 1 พันคัน จากหน้าศาลหลักเมือง ไปบริเวณรอบตัวเมืองอุดรธานี

ล่าสุดวันนี้ (2 ส.ค.) มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน มีคำสั่งเรื่องยกเลิกบัตรประจำตัวอาสาสมัคร และรหัสนามเรียกขานหนึ่งในอาสาสมัคร ที่เข้าร่วมงานคาร์ม็อบดังกล่าว

 

โดยคำสั่งระบุว่า ตามที่มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานได้จัดทำบัตรประจำตัวให้อาสาสมัคร พร้อมออกรหัสนามเรียกขาน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ อุบัติเหตุต่างๆ อุทกภัย วาตภัย และผู้เจ็บป่วยนั้น เนื่องจากได้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมูลนิธิฯ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิ

ปลดออก "อาสาฯ" โผล่ร่วมคาร์ม็อบ

ทำให้มูลนิธิฯและชมรมกู้ภัยสว่างได้รับความเสียหาย คณะกรรมการฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานพิจารณาแล้ว เห็นควรปลด ให้พ้นจากการเป็นอาสาสมัครมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน

 

โดยห้ามให้ใช้ นามเรียกขาน และให้งดใช้ตราสัญลักษณ์ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานและชมรมกู้ภัยสว่างโดยเด็ดขาด และมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของอดีตอาสาสมัครคนนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป