โรงพยาบาลนครธน เปิดจองวัคซีน โมเดอร์นา วันนี้ 10.00 น. พร้อมเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงทะเบียนจองวัคซีน ย้ำขอความกรุณางดการโทรสอบถาม เพื่อสงวนคู่สายสำหรับผู้ป่วย และผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้ติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ ของทางรพ.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

       1 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลนครธน เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา โดยการเปิดจองรอบพิเศษนี้ เพราะรอบก่อนหน้านั้นมีผู้ที่สละสิทธิ์ ไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้มีวัคซีนที่หลุดจอง  ด้วยเหตุนี้เองทางโรงพยาบาลจึงได้เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นารอบพิเศษอีกครั้งพร้อมชำระเงิน


       ทั้งนี้โรงพยาบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการลงทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนแจ้งความต้องการวัคซีน
       รอประกาศแจ้งลิงค์และ QR Code การลงทะเบียนในวันที่ 1 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. ผ่านทาง Facebook Nakornthon Hospital และ Line Official Account (@nakornthon) โดยมีวิธีการดังนี้ 
          1.1 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น. หรือจนกว่าจะเต็ม (ผู้รับวัคซีน 1 ท่าน / การลงทะเบียน 1 ครั้ง)
          1.2 กรอกข้อมูลส่วนตัวผู้รับวัคซีน (ชื่อ – นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล
          1.3 ระบุจำนวนวัคซีนที่ต้องการ
                 - จำนวน 1 เข็ม สำหรับผู้ที่ต้องการรับวัคซีนทางเลือกเป็นเข็มที่ 3 (ราคา 1,650 บาท)
                 - จำนวน 2 เข็ม สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีน (ราคา 3,300 บาท)
          1.4 ตรวจสอบความถูกต้อง และกดปุ่มยืนยัน ท่านจะได้ทราบลำดับคิวที่ลงทะเบียนไว้ (กรุณาบันทึกคิวของท่าน ทางโรงพยาบาลขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ)
          1.5 วันที่ 2 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. ทางโรงพยาบาลจะแจ้งลำดับคิวที่ได้รับสิทธิ์การชำระเงินที่ Facebook และ Line Official Account

 

ขั้นตอนที่ 2 : ชำระเงิน
          2.1 โรงพยาบาลจะจัดส่ง SMS ตามลำดับคิวที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ท่านชำระเงินผ่านลิงค์ ในวันที่ 5 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. (หากไม่ได้รับ SMS ในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์) 
          2.2 เมื่อชำระเงินสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันตอบกลับ ภายใน 48 ชั่วโมง

 

ขั้นตอนที่ 3 : ทำนัดหมายเข้ารับวัคซีน
          3.1 เมื่อทางโรงพยาบาลได้รับวัคซีน (คาดว่าช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม) จะแจ้งเพื่อทำการนัดหมายเข้ารับวัคซีนที่โรงพยาบาลนครธนอีกครั้ง

 

       กรณีที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนแล้ว แต่ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โรงพยาบาลจะไม่คืนเงินทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นแทนได้ โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายรับวัคซีนอย่างน้อย 3 วัน

 

       ทั้งนี้ขอความกรุณางดการโทรสอบถาม เพื่อสงวนคู่สายสำหรับผู้ป่วย และผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารการรับวัคซีนโควิดทางช่องทางสื่อสารต่างๆ ของทางโรงพยาบาล

เตรียมตัว! รพ.นครธน เปิดจองวัคซีน "โมเดอร์นา" วันนี้ 10 โมง