พิษณุโลก- ผู้ว่าฯพิษณุโลก พร้อมรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมเปิดโครงการ Kick Off การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้พิการทุกประเภทอย่างทั่วถึง จำนวน 200 ราย แบ่งออกเป็น 2 รอบ เพื่อลดความแออัดในการเข้ามารับบริการ พร้อมเดินทางเร่งพีอาร์ให้ผู้พิการที่ตกค้างได้เข้าถึงวัคซีน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 กรกฎาคม 2564 ที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Kick Off การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้พิการในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และนางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดสรรหาวัคซีนโควิด-19 และมาบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้คนพิการทุกประเภทอย่างทั่วถึง

Kick Off ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้พิการทุกประเภท

สำหรับผู้พิการในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีอยู่จำนวน 31,131 คน กระจายอยู่ตามบ้านและในพื้นที่แต่ละอำเภอ หน่วยงานที่ให้การดูแลคนพิการจึงได้ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในแก่คนพิการทุกประเภทในจังหวัดพิษณุโลก โดยเริ่ม Kick Off ฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วยจิตเวช ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก จำนวน 30 คน คนพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 พิษณุโลก จำนวน 40 คน ผู้ปกครองและบุคลากรในโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จำนวน 40 คน และผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการอุปการะในสถานที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จำนวน 90 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน

ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดของสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนในวันนี้ จะสามารถบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้พิการได้ จำนวน 120 คน และผู้พิการอีกจำนวน 80 คน ได้มีการนัดหมายให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ภายหลัง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นี้ และในวันนี้ การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกเป็นซิโนแวค และภายอีกใน 4 สัปดาห์ จะมีการนัดหมายให้มารับวัคซีน เข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซเนก้า

Kick Off ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้พิการทุกประเภท

หลังจาก  Kick Off การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้พิการแล้ว ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คนพิการทุกประเภทที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับวัคซีนโควิด-19 ให้มาลงทะเบียนขอรับวัคซีน โดยประสานความร่วมมือผ่านองค์กรเครือข่าย ได้แก่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และองค์กรคนพิการแต่ละประเภท