อุทยานแห่งชาติเผยภาพความอุดมสมบูรณ์ผืนป่ากาญจนบุรี พบสัตว์ป่าหายาก "เสือดำ-เสือโคร่ง" หวนกลับมา หลังเจ้าหน้าที่ตระเวนคุมเข้มเพื่ออนุรักษ์ไม่มีเว้นวันหยุด

เป็นข่าวที่น่ายินดีและสร้างความชื่นใจให้คนไทยในวิกฤตโควิด-19 เมื่อสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กรมอุทยานฯ เผยภาพถ่ายในผืนป่าตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในในวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก 29 ก.ค.ที่ผ่านมา พบสัตว์ป่าหายากและเสือโคร่งเพิ่มขึ้น 
ภาพถ่ายเสือดำในผืนป่ากาญจนบุรี

โดยวันนี้ (31 ก.ค.) นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยภาพจากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ เพื่อสำรวจเสือโคร่ง ในกลุ่มป่าทางทิศใต้ของผืนป่าตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ว่ามีการพบสัตว์ป่าหายากในวงศ์เสือและแมว 5 ชนิด ได้แก่ เสือโคร่ง เสือดาว เสือดำ เสือลายเมฆ เสือไฟ แมวดาว ถ่ายภาพสัตว์ป่าสงวนจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ สมเสร็จ เลียงผา และเก้งหม้อ และ ถ่ายภาพสัตว์ป่าคุ้มครองได้ 38 ชนิด เช่น ช้างป่า วัวแดง หมาใน ชะมดแผงสันหางดำ เป็นต้น ซึ่งแสดงถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ 

ภาพถ่ายเสือโคร่งในผืนป่ากาญจบุรี

ภาพถ่ายเสือดาวในผืนป่ากาญจนบุรี

ภาพถ่ายเสือดำในผืนป่ากาญจนบุรี

อช.เผยภาพเสือดำหวนกลับมาผืนป่ากาญจนบุรี

อช.เผยภาพเสือดำหวนกลับมาผืนป่ากาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นผลมาจากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ Smart Patrol ทั้งป้องกัน และปราบปราม อย่างเข้มข้น ของเจ้าหน้าที่ไม่เว้นวันหยุด จับจริง ติดคุกจริง รวมทั้งโทษของการล่าสัตว์ป่า ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ฉบับใหม่ มีอัตราโทษสูงมาก โดยจำคุกสูงสุดถึง 15 ปี ปรับสูงสุดถึง 1 ล้าน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ฯเข้าไปสร้างความเข้าใจความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ในทุกมิติ ทุกด้าน