นราธิวาส - ตัวเลขผู้ป่วยรายวันที่เพิ่มขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เฉลี่ยวันละเกือน 200 รายต่อวันจำเป็นจะต้องเปิด รพ.สนามแห่งที่ 10 รองรับผู้ป่วยโควิดที่ไม่แสดงอาการอีกจำนวน 160 เตียง

30 กรกฎาคม 2564 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 10 ที่โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอยี่งอ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีฯ

นราธิวาสเปิด รพ.สนามแห่งที่ 10 รองรับผู้ป่วยไม่แสดงอาการ นราธิวาสเปิด รพ.สนามแห่งที่ 10 รองรับผู้ป่วยไม่แสดงอาการ
 

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การเตรียมโรงพยาบาลสนามถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นการเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด19 รวมทั้งมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 สิ่งสำคัญคือความร่วมมือกันของหน่วยงานสาธารณสุข และทุกหน่วยจะต้องร่วมกันสร้างความตระหนัก สร้างวินัยและจิตสำนึก แก่ประชาชนให้เคร่งครัดในการดูแลตนเองอย่างเข้มแข็ง และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เชื่อว่าวิกฤติโควิด19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จะผ่านไปได้

นราธิวาสเปิด รพ.สนามแห่งที่ 10 รองรับผู้ป่วยไม่แสดงอาการ

พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โควิด19 ซึ่งนับจากตัวเลขผู้ป่วยสะสมรายวันที่เพิ่มขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เฉลี่ยประมาณวันละ 200 รายต่อวัน ซึ่งต้องมีมาตรการในการรองรับ ทั้งในส่วนของเตียงสนาม โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไป

นราธิวาสเปิด รพ.สนามแห่งที่ 10 รองรับผู้ป่วยไม่แสดงอาการ
 

นราธิวาสเปิด รพ.สนามแห่งที่ 10 รองรับผู้ป่วยไม่แสดงอาการ

ซึ่งในวันนี้ที่เปิดโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากที่อำเภอยี่งอเองพบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันทำให้มีผลกระทบกับเตียงของโรงพยาบาลฯ ที่ต้องรองรับผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง โดยโรงพยาบาลแห่งนี้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อแล้วแต่ไม่แสดงอาการ รวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการสีเหลืองแต่ไม่รุนแรงมาก โดยในวันนี้ได้รับเตียงไม้ไผ่จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 46 มาช่วยสนับสนุนเพื่อมาเป็นเตียงเสริม และสำหรับพี่น้องประชาชนที่แจ้งความประสงค์จะกลับมารักษาที่จังหวัดนราธิวาส เราได้เปิดโรงพยาบาลสนามที่รองรับไว้แล้วที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อำเภอระแงะประมาณ 500 เตียงเป็นโรงพยาบาลสนามที่รองรับประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งได้รับการประสานงานตอนนี้อยู่ประมาณ 100 กว่ารายที่จะนำเข้าสู่โรงพยาบาลสนามต่อไป

ภาพ / ข่าว...ณรงค์ นวลสกุล / นราธิวาส