ปลัดสาธารณสุขเร่งแผนฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่างจังหวัดให้ครอบคลุมมากขึ้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ตั้งเป้าฉีดใน 13 จังหวัดสีแดงเข้มให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 7 โรคเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ และ อสม.

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกับผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพต่างๆ ในประเด็นการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19  ว่าการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในช่วงนี้กระทรวงสาธารณสุข เน้นฉีดให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยง ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง อาทิ ใน กทม. ปริมณฑล สมุทรสาคร เป็นต้น เพื่อควบคุมโรค 

ซึ่งในเดือนสิงหาคม การฉีดวัคซีนของ กทม. จะตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 50 ของประชากร และผู้สูงอายุ ร้อยละ 70 ต่อจากนี้จะเน้นการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้นเพื่อให้เกิดความครอบคลุม โดยให้ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพต่างๆ สำรวจและติดตามแผนการฉีดวัคซีนของแต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพ  เพื่อให้กรมควบคุมโรคได้จัดสรรวัคซีนให้ตามคำขอ

โดยกำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนใน 13 จังหวัดสีแดงเข้มให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากรเป้าหมาย ส่วนจังหวัดอื่นๆ ครอบคลุมร้อยละ 50 โดยเน้น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ทั้งชาวไทย และต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน รวมถึงกลุ่ม อสม. 

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการฉีดวัคซีนให้ประชาชน ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ที่กำลังเข้ามา จะกระจายไปให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทุกจังหวัด และใน 13 จังหวัดสีแดงเข้มที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และจะได้ติดตามผลการฉีดวัคซีนอีกครั้งในสัปดาห์หน้า