สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ซึ่งพบการระบาดในสัตว์เคี้ยวเอื้อง คือ โค กระบือ ในหลายพื้นที่ตั้งแต่เดือนมีนาคม 64 ทำให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้สั่งการให้เฝ้าระวังการระบาด โดยเฉพาะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ซึ่งพบกระทิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

28 กรกฎาคม 2564 นายอรรณพ บัวนวล หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ได้ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวัง กรณีการระบาดของโรคลัมปี สกิน (LSD) ในประเทศไทย และการติดเชื้อในสัตว์ป่า โดยเฉพาะกระทิงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการส่องกล้องจากบริเวณเส้นทางแนวเขต เพื่อสังเกตอาการเบื้องต้น 

เฝ้าระวัง "กระทิงเขาแผงม้า" ติดโรคลัมปี สกิน

เฝ้าระวัง "กระทิงเขาแผงม้า" ติดโรคลัมปี สกิน

ทั้งนี้ จากการประเมินด้วยสายตา การดูลักษณะของผิวหนัง ไม่พบความผิดปกติใดๆ อันเป็นสาเหตุจากโรคลัมปี สกิน และไม่พบการนำสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์ โค กระบือ เข้ามาในบริเวณรัศมีโซนเฝ้าระวังกันชนของพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า

เฝ้าระวัง "กระทิงเขาแผงม้า" ติดโรคลัมปี สกิน

ข่าว : Nation Online

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช