svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

โฆษกตร. แจงครม.อนุมัติงบฯกลาง 392.77 ล้านบ. ใช้แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

27 กรกฎาคม 2564

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจงมติครม.อนุมัติงบกลาง 392.77 ล้านบาท ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นค่าใช้แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมขออนุมัติค่าใช้จ่ายระหว่างปฎิบัติหน้าที่ อยู่ระหว่างพิจารณาวงเงิน

27 กรกฎาคม 2564 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจง กรณีโซเชียลมีเดียเผยแพร่ข้อมูลระบุ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาใช้ในภารกิจยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า เมื่อ 20 ก.ค. 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบฯกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในวงเงิน 392.77 ล้านบาท ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 


สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปม.ตร.) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 – 31 ม.ค.64 รวม 123 วัน ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ ซึ่งขณะนี้สำนักงบประมาณอยู่ระหว่างจัดสรรงบให้ ตร. คาดว่าจะได้รับงบประมาณช่วงต้นเดือน ส.ค. 64

 

โฆษกตร. กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ขออนุมัติงบฯกลาง เพื่อใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.– 31 พ.ค.2564 รวมจำนวน 120 วัน ซึ่งทางพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะเจ้ากระทรวง อยู่ระหว่างพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงิน คาดว่าน่าจะได้รับงบประมาณช่วงปลายเดือน ส.ค.2564 นี้ 

นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้แจ้งทุกหน่วยสำรวจค่าใช้จ่ายจริงในการปฏิบัติหน้าที่ห้วงระหว่าง 1 มิ.ย.-31 ก.ค. 2564 ส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติภายในวันที่ 5 ส.ค.2564 พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 

โฆษกตร. แจงครม.อนุมัติงบฯกลาง 392.77 ล้านบ. ใช้แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน