กระทรวงคลัง เผย ต.ค. นี้ Food Delivery เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 จนสิ้นสุดระยะเวลามาตรการ 31 ธ.ค.2564 ระบุ กำลังพัฒนาระบบให้ผู้ใช้สิทธิ์จะสามารถสั่งจ่ายโดยหักจากสิทธิ์คนละครึ่งได้ทันที ในแอปพลิเคชันเดียวกัน

วันนี้ (27 ก.ค.64) นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภายในเดือน ส.ค. 2564 จะหารือร่วมกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Food Delivery Platform เพื่อให้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 คาดว่าจะได้ข้อสรุป และเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ผ่าน Food Delivery Platform ได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.จนสิ้นสุดระยะเวลามาตรการ 31 ธ.ค.2564

 

นอกจากนี้กระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบกลางเพื่อให้ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform สามารถเชื่อมต่อกับระบบของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ให้สามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมและป้องกันการใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งอาจจะกลายเป็นเรื่องทุจริตได้

"ก่อนหน้านี้มาตรการคนละครึ่งระยะแรก ผู้ประกอบการขนส่งอาหาร ไม่ต้องการเข้าร่วมมาตรการ เพราะกังวลว่าจะมีการใช้ข้อมูลและมีการตรวจสอบ แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ ผู้ประกอบการหลายราย ก็ยินดีที่จะร่วมโครงการกับภาครัฐเนื่องจากต้องการช่วยดูแลลูกค้า หลีกเลี่ยงการเดินทาง" นางสาวกุลยา กล่าว

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มีผู้ให้บริการบางราย ใช้โครงการคนละครึ่งผิดวัตถุประสงค์ เช่น การส่งโค้ดให้ลูกค้าใช้สแกนจ่ายใช้สิทธิ์ ผ่านโทรศัพท์ 2 เครื่อง เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาระบบในระยะต่อไป ผู้ใช้สิทธิ์จะสามารถสั่งจ่ายโดยหักจากสิทธิ์คนละครึ่งได้ทันที ในแอปพลิเคชันเดียวกัน ทำให้ภาครัฐสามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์ในโครงการได้แม่นยำ ขณะเดียวกันผู้ให้บริการที่จะร่วมโครงการ ก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายจัดส่งอาหารในอัตราที่เหมาะสมด้วย

 

อย่างไรก็ดี ในส่วนความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3  จากข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค.2564 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 21.4 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 33,061 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 16,713 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 16,348 ล้านบาท