อุบลราชธานี เตรียมความพร้อมทั้งสถานที่และรถรับส่งผู้ป่วยโควิด 19 ที่จะเดินทางกลับรักษาที่บ้านเกิด โดยขบวนรถไฟ จากสถานี กรุงเทพฯ ถึงสถานีอุบลฯ จำนวน 70 คน ช่วงสายวันพรุ่งนี้(27 ก.ค.)

26 กรกฎาคม 2564 นายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม เตรียมส่งผู้ป่วยโควิด 19 จังหวัดอุบลราชธานี  ประมาณ 70 ราย เดินทาง วันที่ 27 กรกฎาคม  2564 เวลา 10.00 น โดยรถไฟ จาก กรุงเทพ ถึง สถานีรถอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ เพื่อกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา

คนอุบลไม่ทิ้งกันพรุ่งนี้ผู้ป่วยโควิด 70 รายนั่งรถไฟกลับถึงบ้าน

คนอุบลไม่ทิ้งกันพรุ่งนี้ผู้ป่วยโควิด 70 รายนั่งรถไฟกลับถึงบ้าน
 

 ทั้งนี้ “โครงการคนอุบลไม่ทิ้งกัน” จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิต่าง ๆ  อำนวยความสะดวกจากสถานีรถอุบลราชธานี จัดรถบริการผู้ป่วย นำส่งที่ศูนย์ดูแลโควิดชุมชนแต่ละอำเภอ/ ตำบล (ศูนย์พักคอย) ภายใต้การควบคุมป้องกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยศูนย์ดังกล่าวจะมีแพทย์ พยาบาล  ตรวจคัดกรอง ผู้ป่วย ทุกราย หากผู้ป่วยไม่มีอาการ ก็จะให้พักรักษาที่ศูนย์พักคอยไปก่อน หรือ หากตรวจพบผู้ป่วยอาการหนัก ก็จะได้ส่งรักษาไปยังโรงพยาบาลต่อไป ซึ่งทุกพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว


    

ที่อำเภอนาตาล ก็เป็นอีกจุดหนึ่ง ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์  จงจินากูล นายอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พากันใช้สถานที่หอประชุมใหญ่ประจำอำเภอ เป็นจุดพักคอย พร้อมรองรับพี่น้องที่เดินทางมาตามโครงการได้อย่างสะดวกสบาย   

ข่าว/ภาพ กฤษณะ วิลามาศ