หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 นำกำลังพลออกไปช่วยเก็บและซื้อลำไยจากชาวสวน ให้กำลังพลในหน่วยได้รับประทาน เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของของไวรัสโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 กรกฎาคม 2564 พันเอกเกียรติศักดิ์ จารุวัตร  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 นำกำลังพลในสังกัด เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ในพื้นที่บ้านหนองตาเยา ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โดยการช่วยเกษตรกรเก็บผลผลิตลำไย ซึ่งปีนี้พบว่าผลผลิตลำไยออกมาเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้ช่วยทำการคัดแยกลำไย เพื่อง่ายต่อการนำไปจำหน่ายต่อไป ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบให้เกษตรกรชาวสวนลำไยได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากผลผลิตลำไย ที่กำลังออกมาในช่วงนี้ เป็นจำนวนมาก ไม่มีพ่อค้าคนกลาง กล้าเดินทางเข้ามารับซื้อผลผลิตเหมือนทุกปี ส่งผลให้เกษตรกรต้องประสบกับปัญหาลำไยล้นตลาด และปัญหาเกี่ยวกับช่องทางการตลาด สำหรับนำลำไยไปจำหน่ายได้เหมือนปกติ จึงทำให้ลำไยที่กำลังออกผลผลิต ประสบปัญหาราคาตกต่ำ และจำหน่ายผลผลิตไม่ได้

ทหารพรานยกกำลังพลช่วยเก็บและซื้อลำไยจากชาวสวนสู้ภัยโควิด

ทหารพรานยกกำลังพลช่วยเก็บและซื้อลำไยจากชาวสวนสู้ภัยโควิด
    

ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้หน่วยทหารพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน โดยทาง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 นอกจากจะได้เข้าไปให้การช่วยเหลือ โดยการช่วยเก็บผลผลิต และคัดแยกผลผลิตแล้ว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ยังได้ช่วยรับซื้อลำไยจากชาวสวน อีกจำนวน 500 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 25 บาท รวม 12,500 บาท เพื่อนำมามอบแจกจ่ายให้กำลังพลภายในหน่วย และครอบครัวได้นำไปรับประทาน ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้ด้วย

ทหารพรานยกกำลังพลช่วยเก็บและซื้อลำไยจากชาวสวนสู้ภัยโควิด

ทหารพรานยกกำลังพลช่วยเก็บและซื้อลำไยจากชาวสวนสู้ภัยโควิด

 

ในขณะที่ชาวสวนลำไยก็ได้ขอบคุณทหารพราน ที่นอกจากจะเข้ามาเก็บแล้ว ยังช่วยซื้อผลผลิต ช่วยให้ชาวสวนในพื้นที่มีรายได้ ในการประกอบอาชีพต่อไป และทหารพรานก็ได้รับประทานลำไยที่หวานอร่อยด้วยเช่นเดียวกัน

ทหารพรานยกกำลังพลช่วยเก็บและซื้อลำไยจากชาวสวนสู้ภัยโควิด

ข่าว/ภาพ สุรชัย พิรักษา