ผบ.ทบ. สั่งเพิ่มคู่สายคอลเซ็นเตอร์ "ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด" เพิ่มอีก 10 เลขหมาย รองรับปัญหาและประสานขอความช่วยเหลือให้รวดเร็วขึ้น หลังสายไม่ว่าง-ไม่เพียงพอ

พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการให้เพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ อีก 10 เลขหมาย สำหรับศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก CALL CENTER โดยมีเบอร์ดังนี้..

 

088-984-7605
088-984-7606
088-984-7607
088-984-7608
088-984-7609
088-987-7610
091-010-0118
091-010-0119
090-980-9948
090-980-9949

 

ทั้งนี้ หากประชาชนเดือดร้อน ติดขัดเรื่องการรักษาพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด การจัดพิธีศพผู้เสียชีวิตจากโควิดฯ สามารถประสานขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยทหารของกองทัพบกใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือโทรแจ้งได้ที่ ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก 02-270-5685-9 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

พร้อมจัดทำแผ่นโปสเตอร์ ให้หน่วยต่างๆ นำไปติดในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดหนัก ทั้ง 50 เขต ใน กทม.