“สิระ เจนจาคะ" พร้อมเดินหน้าถอด "สนธิญา สวัสดี" พ้น ที่ปรึกษา กมธ.กฎหมาย ยันไม่รู้จักก่อนหน้านี้ ไม่ทราบใครเสนอนั่งที่ปรึกษา เหตุที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการมีเป็นร้อยชีวิต

23 กรกฎาคม 2564 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน กล่าวยอมรับว่า นายสนธิญา สวัสดี เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร จริง แต่ไม่ทราบว่าเป็นโควต้าของใคร ไม่ใช่ของตนและพรรคพลังประชารัฐ

 

อีกทั้งตำแหน่งที่ปรึกษาประธานมีจำนวนมากเป็นร้อยคน เพราะมีได้ไม่จำกัด เพราะกรรมาธิการทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นที่ปรึกษาได้ อย่างไรก็ตามการจะปลดหรือตั้งต้องผ่านมติจากที่ประชุมกรรมาธิการ พร้อมยืนยันว่าไม่ได้เป็นการรู้จักกันมาก่อน 

 

นายสิระ ยังกล่าวเปิดเผยด้วยว่า กำลังจะทบทวนที่ปรึกษาทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะแค่นายสนธิญา แต่จะทบทวนตำแหน่งทั้งหมด เพราะมีบางคนไม่เคยมาช่วยงานเลยและมีบางคนเอาตำแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ และเอาตำแหน่งไปทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งคุยกันแล้วก่อนหน้านี้ด้วย ไม่ได้พึ่งมาคุยหลังจากเกิดกรณีของนายสนธิญา บางคนแต่งตั้งไม่เคยมาเลย 

 

นายสิระ ยังขยายความต่อด้วยว่า คณะกรรมาธิการบางคนมีที่ปรึกษา 3-4 ร้อยคน เพราะ ไม่มีบัตรที่สภาต้องออกให้ ไม่มีค่าตอบแทน เบี้ยประชุมก็ไม่ มีแค่ตำแหน่ง