สธ.เผยวิกฤตเตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในส่วนสีแดงและสีเหลืองสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เหลือเตียงไม่ถึง 5% ที่สามารถรองรับผู้ป่วย หลังจากได้เริ่มแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19ที่บ้าน 1 สัปดาห์ทำให้มีเตียงรองรับเพิ่มขึ้น

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในภาวะวิกฤตมีเตียงอยู่ 3 ระดับ สีแดงหรือ icu สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เตียงระดับสีเหลือง ที่ใช้ออกซิเจนแรงดันสูง ในระดับ 2 ระดับดังกล่าว อัตราครองเตียงมากกว่า 95% เตียงสำหรับผู้ป่วยหนักเหลือน้อยกว่า 5% ขณะนี้มีช่องว่างที่จะสามารถรับผู้ป่วยเพิ่มอยู่ในความจำกัด อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ใช้แก้ปัญหานี้คือมาตรการเรื่อง Home isolation 

 

จำนวนเตียงที่แต่เดิมมีไว้รักษาผู้ป่วยสีเขียว ปัจจุบันสามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นเตียงสีเหลือง ผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง ขณะเดียวกันสามารถเพิ่มขยายไปเป็นสีแดงได้ หลังจากเริ่มดำเนินการระบบ HI ใน สัปดาห์ ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยที่มีคุณหมอและพยาบาล มีเครื่องมือเข้าถึง และพร้อมที่จะพาผู้ป่วยที่รักษาที่บ้านหากมีอาการรุนแรงออกมาสู่ระบบการรักษา การขยายขอบเขตดังกล่าว จะทำให้เตียงรองรับ และมีช่องว่างมากยิ่งขึ้น ที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยอาการหนักและผู้ป่วยที่มีอาการหนักไม่มากแต่มีอาการที่จะเสี่ยงเป็นผู้ป่วยอาการหนัก

และในกรณีพบโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเรียกรับเงินล่วงหน้า เพื่อแลกกับเตียงรักษาในโรงพยาบาลนั้น ๆ ทางกระทรวงสาธารณสุขรับทราบและจำดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด สถานการณ์ภาพรวมของเตียงในพื้นที่กรุงเทพฯ 70% จะอยู่ในส่วนของภาคเอกชน ในขณะที่ 30%อยู่ในหน่วยบริการของรัฐ ดังนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวจะต้องไม่เกิดขึ้น ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเจอเหตุการณ์ดังกล่าว ขอให้ร้องเรียนเข้ามาที่สายด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1426กระทรวงสาธารณสุขจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้ทรัพยากรมีจำกัด แต่ในส่วนที่ยังสามารถดูแลผู้ป่วยได้จะต้องช่วยเหลือ ดูแลประชาชนอย่างเต็มความสามารถทุกภาคส่วน ดังนั้นขอให้หน่วยงานที่ยังคงดำเนินเรื่องราวดังกล่าวอยู่ ให้ยุติ และจะดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุด

 

ข่าว เกวลี ปลัดกอง

ภาพ ศบค.