การ “Boost” เข็ม 3 ซึ่งบุคลากรด่านหน้าที่ส่วนใหญ่ฉีดซิโนแวคไปแล้ว 2 เช็ม และทยอยติดเชื้อใหม่เพราะภูมิเริ่มลด จึงจำเป็นต้องฉีดเข็ม 3 โดยด่วน จากเอกสารกรมควบตุมโรคที่ออกมา เป็นทางเลือกให้ฉีดแอสตร้าฯได้ แต่ไม่ปิดโอกาสการฉีดไฟเซอร์ เมื่อวัคซีนเข้ามา หรืออย่างไร

เรื่องคุณภาพวัคซีน โดยเฉพาะ “ซิโนแวค” ยังเป็นที่ถกเถียงกัน / แต่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆ คือ ต้องมีการ “Boost” เข็ม 3 / ซึ่งบุคลากรด่านหน้าที่ส่วนใหญ่ฉีดซิโนแวคไปแล้ว 2 เช็ม และทยอยติดเชื้อใหม่จำนวนมากเพราะภูมิเริ่มลด จึงจำเป็นต้องฉีดเข็ม 3 โดยด่วน 


วัคซีนที่มีการร้องขอกันก็คือ mRNA ซึ่งก็คือ ไฟเซอร์ กับโมเดอร์นา / และก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขก็เคยออกมาแถลงว่า จะฉีดไฟเซอร์ล็อตบริจาค 1.5 ล้านโดส ที่จะเข้าไทยช่วงปลายเดือนนี้ กับบุคลากรด่านหน้า รวมทั้งฉีดเข็มแรกให้กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่สีแดง ที่ปัจจุบันขยายเป็น 13 จังหวัด 

 

เปิดเอกสาร คร. วัคซีนบุคลากรด่านหน้าไร้เงา "ไฟเซอร์"?

แต่เอกสารที่กรมควบคุมโรค ทำถึงผู้ตราวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 13 เขตสุขภาพ / ได้มีการแจ้งจัดส่งวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า รอบกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งได้รับมาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาฯ จำนวน 505,700 โดส ไปยัง 3 กลุ่มเป้าหมาย 


ปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายที่ 2 คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด / กำหนดให้ผู้ที่รับวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว 2 เข็ม อย่างน้อย 4 สัปดาห์ขึ้นไป และต้องการฉีดกระตุ้นภูมิเข็ม 3 ด้วยแอสตร้าเซนเนก้า ก็สามารถฉีดได้ โดยดำเนินการได้ทุกจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร 

 

จากเอกสารนี้ ทำให้เกิดคำถามว่า ตกลงบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการฉีดเข็ม 3 ไม่ได้ฉีดไฟเซอร์แล้วหรือ / เอกสารที่ออกมา เป็นทางเลือกให้ฉีดแอสตร้าฯได้ แต่ไม่ปิดโอกาสการฉีดไฟเซอร์ เมื่อวัคซีนเข้ามา หรือว่าอย่างไร 

 

เรื่องนี้ไม่มีความชัดเจนทำให้เกิดกระแสวิจารณ์กันมาก / และหากบุคคลากรด่านหน้าไม่ยอมฉีดแอสตร้าฯ ก็จะต้องเผชิญความเสี่ยงขณะรอไฟเซอร์ หรือวัคซีน mRNA ที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้ฉีดแน่หรือไม่ / ทั้งๆ ที่กำหนดการนำเข้าวัคซีนล็อตบริจาค ออกมาชัดเจนแล้วว่าจะมาถึงไทยวันที่ 29 กรกฎาคม / หากจะฉีดให้บุคลากรด่านหน้า ก็น่าจะกำหนดแผนออกมาแล้ว เพราะมีข่าวว่าจะเริ่มฉีดช่วงต้นเดือนสิงหาคม เรื่องนี้ทางบุคลากรด่านหน้า ฝากขอความชัดเจนจากกระทรวงสาธารณสุข

 

เปิดเอกสาร คร. วัคซีนบุคลากรด่านหน้าไร้เงา "ไฟเซอร์"?