สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เติมเต็มเปิดโรงพยาบาลสนามด้วยการมอบพัดลมที่จะใช้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิดกลับมาพักบ้าน 4 หลัง

21 กรกฎาคม 2564 ที่ โกดังเก็บของของบริษัทหนึ่ง ในอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย นางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้เดินทางมาเติมเต็ม ในการเร่งจัดเตรียมเพื่อเปิดโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักรอ ศูนย์พักคอย และศูนย์พักฟื้น สำหรับบ้าน 4 หลัง รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ของจังหวัดศรีสะเกษ ให้ครบทั้ง 22 อำเภอ 

ภาคเอกชนสนับสนุนอุปกรณ์ ช่วย รพ.สนามรับผู้ป่วยโควิด

โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การแสวงหาสถานที่ที่เหมาะสม ที่จะเปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม เพราะจะต้องห่างไกลจากชุมชนพอสมควร มีความปลอดภัย มีสถานที่รองรับเตียงสำหรับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ และจะต้องมีสถานที่ให้ทีมแพทย์ - พยาบาล ได้พักอาศัยเพื่อการดูแล ไม่ห่างไกลจากสถานที่เปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม จะได้สะดวกในการเดินทางขณะสวมชุด PPE เข้า - ออก มาดูแลผู้ป่วยติดเชื้อได้ตลอดเวลา บริเวณโดยรอบก็ต้องสะอาด มีถนนทางเข้าออกที่สะดวกในการขนย้ายผู้ป่วย หากเกิดกรณีเหตุฉุกฉิน นอกนั้นภายในโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ดังกล่าว ก็จะต้องมีเตียง มีที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่มพัดลม เครื่องใช้ส่วนตัว มีห้องน้ำแยก ชาย - หญิง เป็นต้น

ภาคเอกชนสนับสนุนอุปกรณ์ ช่วย รพ.สนามรับผู้ป่วยโควิด
 

โดยวันนี้คณะกรรมการได้เดินทางมามอบพัดลมให้กับโรงพยาบาลสนามของอำเภอศรีรัตนะ จำนวน 12 เครื่อง และยังได้เดินางไปมอบพัดลมให้กับโรงพยาบาลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ อีก จำนวน 10 เครื่อง พร้อมน้ำดื่ม ข้าวกล่อง อาหารแห้งอื่นๆ เพื่อมอบกำลังใจให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ - พยาบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ซึ่งพบว่า วันนี้จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้ติดเชื้อ เพิ่มมา จำนวน 125 คน สะสม จำนวน 1,925 คน เสียชีวิต 7 คน รักษาหายแล้ว 914 คน ยังรักษาตัวอยู่ 1,004 คน ซึ่งในบรรดาผู้ป่วยติดเชื้อที่พบในวันนี้ เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัด จำนวน 113 คน เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 12 คน โดยอำเภอที่พบติดเชื้อมากที่สุดก็คือ อำเภอศรีรัตนะ จำนวน 315 คน รองลงมาคือ อำเภอกันทรลักษ์ จำนวน 210 คน นอกนั้นก็กระจายมีผู้ป่วยติดเชื้อ ครบ ทั้ง 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษแล้ว

ภาคเอกชนสนับสนุนอุปกรณ์ ช่วย รพ.สนามรับผู้ป่วยโควิด

โดย - พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์