ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจเรื่อง"รับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น สถาบันฯ" พบ ปัญหาปากท้อง-เศรษฐกิจ-วัคซีนโควิด-19 เป็นเรื่องสำคัญ ระบุ ประชาชนเชื่อมั่นต่อสถาบันหลักของชาติและรับรู้ว่าในหลวงทรงเข้าถึงและทรงแก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนทุกปัญหาของประชาชน

วันนี้ (18 ก.ค.64) สำนักวิจัย "ซูเปอร์โพล" เผยแพร่ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "รับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น สถาบันฯ" โดยสุ่มตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,116 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 10–17 ก.ค.2564 ผลสำรวจพบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 98 มองว่า ปัญหาปากท้องและปัญหาเศรษฐกิจ เป็นปัญหาสำคัญของประชาชนวันนี้ ขณะที่ร้อยละ 97.7 ระบุว่า ปัญหาวัคซีนโควิด-19 เป็นปัญหาสำคัญของประชาชน ณ ปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 90.3 บอกว่า รับรู้ เข้าใจ เรื่องการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และภารกิจช่วยเหลือประชาชนเรื่องโควิด-19

ซูเปอร์โพล เผย ปชช.เชื่อมั่นสถาบันกษัตริย์ รู้ในหลวงทรงช่วยทุกปัญหาวิกฤต

ขณะที่ร้อยละ 88.8 รู้ เข้าใจ และเชื่อมั่นในโครงการที่จะช่วยลดความยากจน และพัฒนาบ้านเมืองอย่างยั่งยืน ด้วยการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพระราชดำริต่างๆ ของรัชกาลที่ 9 โครงการจิตอาสา 904 ช่วยเหลือการศึกษาเด็กนักเรียนยากจนด้อยโอกาส ช่วยเหลือนักโทษ โครงการเพื่อนพึ่ง "ภา" ยามยาก ช่วยเหลือผู้เสียสละชีวิตเพื่อชาติและประชาชน และโครงการโคกหนองนา

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 88.7 ยังเชื่อมั่นต่อสถาบันหลักของชาติเรื่อง ช่วยลดผลกระทบด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนช่วงโควิด-19 และร้อยละ 88.1 รับรู้ว่าในหลวงทรงเข้าถึงและทรงแก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนทุกปัญหาของประชาชน เช่น โควิด-19 โรงงานสารเคมีระเบิด การเสียชีวิตของผู้เสียสละเพื่อชาติและประชาชน กรณีเด็ก 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง และการกราดยิงประชาชนที่โคราช เป็นต้น และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 86.8 ยังรับรู้ว่าในหลวงทรงช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วย

 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92.8 รู้สึกซาบซึ้งที่สถาบันฯไม่ทิ้งประชาชน และรับรู้พระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่าแบบปิดทองหลังพระ