โควิดแม่สอดทะลุกว่า 1,000 แล้ว นายอำเภอแม่สอด หวั่นบุคคลกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูง เดินทางเข้าแม่สอดแล้วไม่แจ้งข้อมูล หวั่นนำเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเข้าพื้นที่ซ้ำเติมอีก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

        เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายชัยพฤกติ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวถึง สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลแม่ตาว หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 จากโรงงานเย็บผ้า 2 แห่ง และที่ตำบลแม่กุอีก 1 แห่ง โดยรอบๆโรงงานมีตลาดสด มีบ้านอยู่ ทำให้มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และได้กักตัวแรงงานกลุ่มเสี่ยงภายในโรงงาน รวมทั้งการแยกรักษาตัวภายในโรงงาน ซึ่งมีความสะดวกกว่า เพราะผู้ประกอบการได้ดูแลสะดวก โดยทราบจากแพทย์ว่า กลุ่มนี้ไม่มีอาการแสดงออกมา หรือไม่มีอาการใดๆเลย เป็นเชื้อโควิดสายพันธุ์จากประเทศเมียนมา

 

 

"อำเภอแม่สอด" สั่งยกระดับเฝ้าระวังโควิดสายพันธุ์เดลต้า

          นายชัยพฤกติ กล่าวว่า ที่ต้องระวังที่สุดคือ คนไทย หรือ บุคคลที่มาจากพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูง น่าอันตรายกว่ามาก โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าจากอินเดียที่มีการติดเชื้อเร็วมามาก ฉะนั้นจึงขอให้คนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เช่น กทม. เมื่อเข้าไปพื้นที่ อ.แม่สอด จะต้องแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.เพื่อกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน

 

 

"อำเภอแม่สอด" สั่งยกระดับเฝ้าระวังโควิดสายพันธุ์เดลต้า

          สำหรับสถานการณ์การระบาดล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลแม่สอด พบว่า มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 1,041 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 6 แห่ง จำนวน 730 ราย โรงพยาบาลอื่นๆทั้งรัฐ และเอกชน 221 ราย รักษาตัวที่บ้าน 5 ราย รอจัดสรรสถานที่ 85 ราย 

ภาพ/ข่าว  สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี