ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ ประชาชนต้องการให้รัฐบาลใช้มาตรการ "ปิดสถานที่" เฉพาะพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังเดินหน้าไปได้ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างเกือบ 100% เรียกร้องให้นักการเมือง-ส.ส.-ส.ว. สละเงินเดือนเพื่อนำเงินมาช่วยคนไทยในยามวิกฤต

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยแพร่ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "มาตรการปิดพื้นที่ควบคุมโรคที่ประชาชนต้องการ" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,068 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคมที่ผ่านมา 

 

ผลสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 63.1 ต้องการให้รัฐบาลปิดเฉพาะพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมกิจกรรมเฉพาะพื้นที่นั้น รองลงมาคือร้อยละ 32.6 ต้องการให้ปิดทั้งจังหวัดและหยุดทุกกิจกรรมเพื่อควบคุมโรค ขณะที่ ร้อยละ 3.2 ระบุว่าต้องการให้ใช้มาตรการเดิมที่ผ่านมาก่อนปิดแคมป์คนงาน และร้อยละ 1.1 ไม่มีความเห็น บ้างก็ตอบว่าไม่ทราบ 

ส่วนมาตรการในการปิด-เปิดประเทศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือกว่าร้อยละ 90 ต้องการให้ปิดเฉพาะพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด โดยให้เหตุผลต่างๆ กัน เช่น เพื่อทำให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเดินหน้าต่อไปได้,  เพื่อทำให้ประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ทำมาหากินต่อไปได้, เพื่อช่วยลดความเหน็ดเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ 

ขณะที่การเปิดพื้นที่นำร่องที่มีความพร้อม เช่น ภูเก็ต และพื้นที่อื่นที่พร้อม ควบคู่กับการควบคุมโรคเข้มข้นนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยเช่นกัน 

 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ถึงร้อยละ 98.5 ต้องการให้ ส.ส. และ ส.ว. ตลอดจนนักการเมืองทุกระดับ เสียสละเงินเดือนและค่าตอบแทนของตนเอง เพื่อช่วยประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด จนกว่าโควิด-19 จะหมดไป ขณะที่ร้อยละ 96.6 ไม่ต้องการให้นักการเมืองปลุกปั่นอารมณ์ของประชาชนให้เกลียดชังกัน บิดเบือนทำลายกัน ไม่ช่วยเหลือกันแก้ปัญหาบ้านเมืองยามวิกฤต

คนไทย 98.5% อยากเห็น "ส.ส.-ส.ว." สละเงินเดือนช่วยโควิด