นครราชสีมา - ผู้ว่าฯ ออก 10 กฎเหล็ก คุมโควิด-19 ระบาด หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง ส่วนการเปิดรับผู้ป่วยนอกพื้นที่ เข้ารักษา รพ.โคราช ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ป่วยที่เกิดในจังหวัดและยังไม่มี รพ.รักษา เป็นอันดับแรก ป้องกันการทะลักเข้าพื้นที่

30 มิถุนายน 2564 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  ว่า  ล่าสุดวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 26 ราย พบในพื้นที่ อำเภอขามทะเลสอ 1 ราย อำเภอคง 1 ราย  อำเภอด่านขุนทด  3  ราย  อำเภอบัวใหญ่  2  ราย  อำเภอบัวลาย  1 ราย อำเภอประทาย 1 ราย  อำเภอปักธงชัย 4 ราย  อำเภอปากช่อง  1  ราย  อำเภอพระทองคำ  3  ราย  อำเภอเมือง 3 ราย  อำเภอสีคิ้ว  4  ราย  อำเภอเสิงสาง  และอำเภออำเภอหนองบุญมาก 1 ราย  รวมยอดสะสม 1,249  ราย  รักษาหาย  963  ราย  ยังคงรักษา 269 ราย  เสียชีวิตสะสม  17  ราย ทางจังหวัดฯ จึงได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด 10 มาตรการ ได้แก่

1.สั่งปิดสถาบันการศึกษาทุกประเภท  แบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-13 กรกฎาคม 2564 2.ออกคำสั่งให้ทุกอำเภอจัดหาสถานที่กักตัวรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดแลเข้มงวด ต้องกักตัว ตรวจหาเชื้อโควิด19  พร้อมกับให้ตั้งด่านที่อำเภอปากช่อง และอำเภอสีคิ้ว คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 15 จังหวัด เข้ามายังจังหวัดนครราชสีมา3.ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เปิดตามกำหนดกำหนด ลดจำนวนที่นั่งครึ่งหนึ่ง ไม่แออัด งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแฮลกอฮอล์ในร้าน  ส่วนการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม จัดได้ไม่เกิน 100 คน และต้องขออนุญาตศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ในพื้นที่รับผิดชอบ และต้องมีมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ส่วนกรณีที่จำเป็นต้องจัดเกิน 100 คน ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ก่อน 

ผู้ว่าฯ ออก 10 กฎเหล็ก คุมโควิดหลังผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง
ผู้ว่าฯ ออก 10 กฎเหล็ก คุมโควิดหลังผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง4.หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตรมคำสั่งทุกมาตรการ มีโทษ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2528  มาตรา 51 ปรับไม่เกิน20,000 บาท  ,มาตรา 52 จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 มาตรา 18 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท  5.ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กับพื้นที่ควบคุมสูงสุด กรณีมาพักอาศัยระยะยาว เกิน 14 วัน ต้องรายงานตัวภายใน 12 ชั่วโมงกับ อสม. ผู้นำชุมชน หรือ จนท.สาธารณสุขในพื้นที่  และตรวจหาเชื้อโควิด ฟรี พร้อมกับต้องกักตัว 14 วัน ป้องกันการระบาด6.ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กับพื้นที่ควบคุมสูงสุด กรณีมาพักอาศัยแบบค้างคืนในที่พักภายในจังหวัดนครราชสีมา ให้รายงานกับสถานที่ที่ไปพัก และรับการคัดกรองทุกวัน บันทึกประวัติการเดินทาง ส่งสาธารณสุขอำเภอ และจัดห้องพัก ที่รับประทานอาหารแยกกับผู้พักคนอื่น พร้อมกับห้ามไปในพื้นที่ชุมชน พื้นที่แออัด ห้างร้าน สวนสาธารณะ  เป็นต้น ยกเว้นรับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ RT-PCR ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง7.ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กับพื้นที่ควบคุมสูงสุด กรณีไป-กลับ ติดต่อราชการหรือปฏิบัติภารกิจอื่นใด ต้องเข้ารับการคัดกรองก่อนและเมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จ ให้เดินทางกลับภูลำเนาโดยเร็ว ซึ่งหากพบอาการผิดปกติ สงสัยติดเชื้อให้รีบส่ง รพ.ทันที8.แนวทางปฏิบัติผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง 53 จังหวัด ต้องรายงานตัวภายใน 12 ชั่วโมง กับ อสม. ผู้ยำชุมชน หรือ จนท.สาธารณสุขในพื้นที่  ก่อนเข้ารับการประเมินความเสี่ยงจาก จนท.ควบคุมโรคติดต่อ9.ปิดสถานที่บริหารหรือสถานที่เสี่ยง และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% เมื่ออยู่นอกเคหะสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ10.สถานที่อื่นที่ไม่ได้ประกาศให้ปิด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าฯ ออก 10 กฎเหล็ก คุมโควิดหลังผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง

ผู้ว่าฯ ออก 10 กฎเหล็ก คุมโควิดหลังผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง

ผู้ว่าฯ ออก 10 กฎเหล็ก คุมโควิดหลังผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง

ผู้ว่าฯ ออก 10 กฎเหล็ก คุมโควิดหลังผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีการประกาศปิด 9 สถานที่บริการที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ  ประกอบด้วย 1.สถานบริการ  2.สถานบันเทิง  ผับ บาร์ คาราโอเกะ  3.อสบ อบ นวด  4.กิจกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ  อบสมุนไพร  5.สนามไก่ชน  กัดปลา  สถานที่แข่งสัตว์  6.โต๊ะสนุกเกอร์  บิดเลียด  7.โบว์ลิ่ง  ตู้เกมส์  8.ร้านเกมส์  ร้านอินเตอร์เน็ต และ9.สนามม้า  ซึ่งสถานการณ์ขณะนี้ ยังไม่สามารถพูดได้ว่าสามารถควบคุมได้  เนื่องจากมีปัจจัยการระบาดจากภายนอกเข้ามาด้วย ทั้งการเดินทางเข้ามายังจังหวัดของประชาชนทั่วไปและแรงงานที่เดินทางออกจาก  กทม.  โดยเฉลี่ยมีแรงงานเดินทางเข้ามาในพื้นที่ต่ำกว่า 100 คนต่อวัน  ซึ่งได้กำชับให้ทุกพื้นที่ดำเนินการตรวจหาเชื้อทุกราย   โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา  อ.โนนสูง อ.สีคิ้ว และ อ.ปากช่อง ซึ่งเป็นอำเภอใหญ่ มักเป็นเป้าหมายของแรงงานที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาหางาน จึงต้องเน้นย้ำไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้ง ผู้ประกอบให้ตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนดอย่างเข้มงวด  


ส่วนกรณีที่มีประกาศให้ชาวโคราชที่อยู่นอกจังหวัด และประสงค์จะเข้ามารับการรักษาที่บ้านเกิดใน จ.นครราชสีมาได้นั้น เรื่องนี้ ต้องมองอย่างเป็นธรรม มองถึงความเป็นชาวโคราชด้วยกัน ถ้าพบเห็นคนโคราชเดือดร้อน ก็จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือ  แต่การเปิดรับครั้งนี้ไม่ได้เปิดกว้างทุกคน ให้เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ติดโควิด-19 และยังไม่มีโรงพยาบาลรักษาเท่านั้น หากรายใดมีโรงพยาบาลรักษาแล้ว ก็ให้รักษาในพื้นที่ในจังหวัดนั้น ๆ ต่อไป เพราะแม้ว่าเราจะมีโรงพยาบาลสนาม พร้อมที่จะเปิดใช้งานในกรณีฉุกเฉินก็ตาม แต่ต้องป้องกันการทะลักเข้ามารักษาที่จังหวัดนครราชสีมาจนมากเกินไป ส่วนประสิทธิภาพการรักษาตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัด ขณะนี้ มีผู้รับการรักษาจากโควิด-19 ในโรงพยาบาล จำนวน 220 เตียง และยังมีเตียงว่างอีกกว่า 700 เตียง แต่จะต้องสำรองเตียงไว้สำหรับชาวโคราชที่อาจจะมีการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย  นายกอบชัย ฯ กล่าว.ผู้ว่าฯ ออก 10 กฎเหล็ก คุมโควิดหลังผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง


ผู้ว่าฯ ออก 10 กฎเหล็ก คุมโควิดหลังผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง