ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม นำทีม 5 องค์กรภาคเอกชน ยื่นหนังสือถึง ผวจ.ฯ ฟื้นจุดคัดกรองโควิด การเข้า-ออกจังหวัดนครพนมใน 3 จุดหลัก หลังผึ้งแตกรังกลับภูมิลำเนา หวั่นนำเชื้อแพร่ระบาดในพื้นที่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 มิถุนายน 2564  นายธนพัต ทีฑธนานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม พร้อมสหมิตรกลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชน เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมมีมาตรการดีอยู่แล้ว เมื่อมีราชกิจจานุเบกษาออกมาทำให้มีประชาชนกลุ่มแรงงานเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก แต่ไม่มีจุดตรวจคัดกรองในการเข้าพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยเฉพาะถนนสายหลัก เช่น ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 22(สกลนคร-นครพนม) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 212 (ช่วงมุกดาหาร-นครพนม) และทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 212 (ช่วงหนองคาย-นครพนม) เป็นต้น 

ยื่นหนังสือถึง ผวจ.ฯ ฟื้นจุดคัดกรองโควิด หลังผึ้งแตกรัง"ที่มีการเข้มงวดจริงๆอยู่ที่ท่าอากาศยานนครพนม จึงอยากให้ทางจังหวัดพิจารณาตั้งด่านจุดตรวจคัดกรองผู้ใช้รถใช้ถนน เพราะล่าสุดก็มีผู้ป่วยจากพื้นที่เสี่ยงเดินทางด้วยรถตู้โดยสารสายมุกดาหาร-นครพนม โดยไม่มีการคัดกรองใดๆ กระทั่งพบไทม์ไลน์ว่ามาจากไหนแต่ทางจังหวัดไม่มีประวัติผู้ร่วมเดินทางกับรถตู้คันนั้นเลย สำนักงานสาธารณสุขฯจึงมีประกาศตามหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 3 รายที่เป็นชาวนครพนม หากเรามีจุดคัดกรองก็จะรู้ทันทีว่าใครเดินทางมาจากไหนชื่ออะไร จึงฝากให้ทางจังหวัดพิจารณาฟื้นจุดตรวจคัดกรองกลับมาอีกครั้งครับ" ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม กล่าว

ยื่นหนังสือถึง ผวจ.ฯ ฟื้นจุดคัดกรองโควิด หลังผึ้งแตกรัง

สำหรับภาคเอกชนจังหวัดนครพนม ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดนครพนม,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม,สมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนมและสมาคมไทย- เวียดนามจังหวัดนครพนม มีมติร่วมกันที่จะเสนอให้มีมาตรการ ในการป้องกันและควบคุมการเดินทางของประชาชนกลุ่มดังกล่าวอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมในระยะยาว โดยบังคับใช้มาตรการการคัดกรองการเข้าออกจังหวัดนครพนมทั้ง 3 จุดหลัก ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างเคร่งครัด ได้แก่จุดคัดกรองอำเภอธาตุพนม,อำเภอบ้านแพง และตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม เป็นเวลา 30 วัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจและลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดนครพนม ภาคเอกชนจังหวัดนครพนมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การนำเสนอมาตรการครั้งนี้จะส่งผล และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้อย่างยั่งยืน

ยื่นหนังสือถึง ผวจ.ฯ ฟื้นจุดคัดกรองโควิด หลังผึ้งแตกรัง