เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจกำชับโรงแรมที่พัก เข้มงวด คัดกรองผู้เข้าพัก ย้ำให้ลงทะเบียนใน CM-CHANA และกรอกข้อมูลลงในใบรายงานเพื่อให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ตรวจสอบข้อมูล เพื่อป้องกันการนำเข้าเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่ ขณะที่ทางจังหวัดเชียงใหม่

.

ทน.เชียงใหม่เข้มตรวจโรงแรมสกัดนำเข้าโควิด

        เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในหลายพื้นที่ยังพบผู้ป่วยติดเชื้ออยู่เป็นจำนวนมากและเพื่อเป็นการป้องกันการนำเข้าเชื้อมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหลังจากที่รัฐบาลประกาศปิดแคมป์คนงานจึงคาดว่าจะมีแรงงานบางส่วนเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อกลับภูมิลำเนาและอาจจะมีบางส่วนที่เดินทางออกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้ามายังจังหวัดต่างๆ เพื่อพักผ่อน ทางเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดเสี่ยงสูงตามโรงแรม ที่พักต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

 


ทน.เชียงใหม่เข้มตรวจโรงแรมสกัดนำเข้าโควิด

          ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้โรงแรมที่พัก ต้องทำการคัดกรองผู้เข้าพักอย่างละเอียดต้องมีการกรอกข้อมูลในใบรายงาน เพื่อส่งให้เทศบาลเชียงใหม่ตรวจสอบข้อมูลหากมาจากพื้นที่เสี่ยงจะต้องกักตัวทันทีเป็นระยะเวลา 14 วันหากเดินทางมาเพื่อปฏิบัติราชการ จะต้องแสดงหนังสือรับรองจากห่วยงานต้นสังกัดและต้องลงทะเบียนในแอฟพลิเคชัน "CM-CHANA" เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เรื่องมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 


ทน.เชียงใหม่เข้มตรวจโรงแรมสกัดนำเข้าโควิด

         จากการเข้าไปสำรวจตรวจมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในโรงแรมที่พักต่างๆในพื้นที่เขตเทศบาล พบว่าแต่ละแห่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและ การตรวจคัดกรองผู้เข้าพักอย่างละเอียดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่

 


ทน.เชียงใหม่เข้มตรวจโรงแรมสกัดนำเข้าโควิด

          นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมไปถึงผู้ที่เดินทางมาจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต้องลงทะเบียนหรือบันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน CM-CHANAโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ไม่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ระบุสถานที่พักให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สะดวกในการติดตามตัวหรือกรณีที่เกิดสถานการณ์จะได้มีการทำการสอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว

 

ทน.เชียงใหม่เข้มตรวจโรงแรมสกัดนำเข้าโควิด

           พร้อมทั้งต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกคนยกเว้นผู้ที่มีหลักฐานได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มทั้งนี้หากผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ไม่มีที่พักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ ให้กักตัว 14วันที่โรงแรมที่พัก ซึ่งผู้กักตัวต้องออกค่าใช้จ่ายเอง หรือสถานที่ที่รับจัดให้บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่

 


ทน.เชียงใหม่เข้มตรวจโรงแรมสกัดนำเข้าโควิด

           ในส่วนผู้ที่เดินทางมาทำธุระชั่วคราวขอความร่วมมือทุกท่านให้ข้อมูลในแบบฟอร์ม ชม.4เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคเป็นผู้ลงนามอนุมัติ โดยสามารถใช้แบบ ชม.4นี้พกติดตัวในระหว่างที่ทำธุระในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์ของจังหวัดเชียงใหม่ หรือ เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และกรอกเอกสารดังกล่าวยื่นต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค โดยจะได้รับการติดต่อจากระบบข้อความ SMS และแจ้งอนุมัติกลับมา